Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému ČOV Trnava – Zeleneč

Základné údaje:

Investor:                TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     FERRMONT, a.s

Termín realizácie: 2020 (linka B)

                            2021 (linka A)

Predmet diela:     rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému v denitrifikačných nádržiach DN3A/B a nitrifikačných nádržiach N1A/B, N2A/B a N3A/B.

Typ prevzdušňovacích elementov: rúrové elementy RAUBIOXON PLUS

Cieľ: Zvýšenie účinnosti procesu čistenia odpadových vôd pomocou zabezpečenia dostatočného vnosu kyslíka do oxickej časti biologického stupňa ČOV.

Popis: Pôvodný prevzdušňovací systémnezabezpečoval dostatočnývnos kyslíka do biologického stupňa ČOV, vykazoval znaky poškodenia a zanesenia prevzdušňovacích elementov. Z týchto dôvodov bola realizovaná výmena pôvodného jemnobublinného prevzdušňovacieho systému, ktorý pozostával z prevzdušňovacích platní Messner, za nový systém prevzdušnovacích roštov, na ktorý sú inštalované rúrové elementy RAUBIOXON PLUS s membránou vyrobenou zo silikónového elastoméru.

Realizácia rekonštrukcie prebiehala v dvoch etapách, počas ktorých bol celý prítok odpadovej vody privedený iba do jednej linky biologického stupňa. Doba realizácie každej etapy bola 82 dní.

                

Scroll to Top