Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

VZ Dechtice – Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia

Základné údaje:

Investor:                TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     Aarsleff Hulín, s.r.o.

Termín realizácie: 2021

Predmet diela:     Rekonštrukcia technicky nevyhovujúcich oceľových výtlačných potrubí z vodných zdrojov – studní De8, De9, De10 a De11, vedúce do akumulačných nádrží 2 x 500m3 v areáli čerpacej stanice Dechtice. 

Spôsob prevedenia sanácie: Výtlačné potrubia boli rekonštruované bezvýkopovou technológiou –  metódou vťahovania relining

Cieľ: Zvýšenie a stabilizácia procesu výroby vody zo strategicky významných vodných zdrojov, zníženie porúch a strát vody v sieti.

Popis: Pôvodný vodovodný systém vykazoval veľmi často poruchové stavy a aj napriek neustálemu zvyšovanému množstvu vody vyrobenej – nebolo možné naplniť akumuláciu pitnej vody na čerpacej stanici.

Zvolená metóda relining je najjednoduchšia bezvýkopová technológia sanácie neprielezných potrubí. V podstate ide o zaťahovanie alebo vytláčanie rúr z polyetylénu (PE)do pôvodného potrubia. Jednotlivé úseky potrubia sa spájajú pomocou zvárania. V každom úseku prebiehajúcej výmeny boli vybudované pracovné jamy – štartovacia a cieľová. V oboch pracovných jamách sa urobili výrezy , cez ktoré sa vykonal TV monitoring potrubia a následne bolo v štartovacej šachte osadené strojné zariadenie určené na zaťahovanie potrubia, do potrubia sa zasunuli vodiace tyče, až po cieľovú šachtu a následne sa spätným ťahom zatiahlo nové potrubie. Sanácia bola ukončená tlakovou skúškou, dezinfekciou potrubia a prepojením starého a nového potrubia. Výtlačné potrubia boli zaťahované postupne, tak aby nebola ohrozená prevádzka . Výtlačné potrubie zo VZ De8 DN 300, dĺžka 270,0 m, De9  DN225, dĺžka 368,0m, De10 DN 225, dĺžka 277,1m  a De11 DN 450, dĺžka 244,0m.

                                                      

Scroll to Top