Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Predošlé Ďalšie Podmienky súťaže Žiadosť o zaradenie do súťaže

Klientsky portál

Využite online rozhranie na vybavovanie agendy, prehľad spotreby a faktúr.

Zistiť viac

Dôležité oznamy:

OZNAM PRE OBECNÉ ÚRADY

1. január 2023

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 1.1.2023 sa mení cena za vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom na 70 EUR s DPH. – jeden vývoz Objednávky môžete posielať na mailovú adresu : objednavkydoprava@tavos.sk  alebo telefonicky na číslo: 033/5966153 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00

Projekt

Projekt

Otváracia doba zákazníckych centier

Pondelok 7.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00 – 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 – 11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.
Zákaznícke centrum Piešťany, Priemyselná 10
Zákaznícke centrum Trnava,
Fraňa Kráľa 1
Pokladňa Piešťany
Pondelok-piatok
od 7.00 – 11.30 hod., 12.00 -15.00 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 – 12.00 hod.
Pokladňa Trnava
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 7.00 – 11.30 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 – 12.00 hod.
Streda
od 7.00 – 15.00 hod.
Obedňajšia prestávka od 11.30 – 12.00 hod.
Call-centrum:
+421 850 111 755
Poruchová služba:
+421 33 59 66 182
Od 22.12.2022 do 01.01.2023 budú naše zákaznícke centrá zatvorené z dôvodu celozávodnej dovolenky. Tešíme sa na Vás opäť 02.01.2023.

Online u nás vybavíte:

 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácií
Krátky popis žiadosti Vytvoriť
 • Žiadosť o preskúšanie meradla
Krátky popis žiadosti Vytvoriť
 • Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste
Krátky popis žiadosti Vytvoriť
 • Žiadosť o zmenu údajov
Krátky popis žiadosti Vytvoriť
 • Nahlásenie stavu vodomeru
Krátky popis žiadosti Vytvoriť
 • Súhlas so zasielaním el. faktúry
Krátky popis žiadosti Vytvoriť

Stručne z histórie spoločnosti

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

Bankové spojenie

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie: Platby prevodným a inkasným príkazom: Banka: Tatra banka, a.s., IBAN: SK0711000000002924123384, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
Zákaznícke centrum Trnava
 • 033/ 59 66 213
 • 033/ 59 66 215
 • 033/ 59 66 217
 • 033/ 59 66 405
Zákaznícke centrum Piešťany
 • 033/ 59 66 146
 • 033/ 59 66 166

Zákaznícke centrá

Pondelok 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 – 11.30 hod.    12.00 – 15.00 hod.
Piatok nestránkový deň
obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.
Call-centrum:
+421 850 111 755

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami.

Čítať viac

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní

Čítať viac

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami.

Čítať viac »

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní

Čítať viac »

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok 2023

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2019-2023: Lokalita Úhrn atmosférických zrážok (mm) Trnava 601,3 Piešťany 605,0 Vrbové 611,5 Leopoldov 608,6 Dechtice 644,6 Ružindol 601,3 Biely Kostol 601,3 Madunice 562,6 Špačince 610,0 Zeleneč 544,2

Čítať viac »
Scroll to Top