Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Názov zmluvy Dátum zverejnenia Dátum uzatvorenia Dodávateľ Príloha
Zmluva o nájme ev. č. 140/2024 24.7.2024 24.7.2024 SWAN, a.s. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 135/2024 23.07.2024 23.07.2024 Ing. Peter Polčík Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 128/2024 23.07.2024 23.07.2024 Peter Zemko Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 123/2024 - VV Križovany nad Dudváhom, IBV Zemianska stráň 18.7.2024 18.7.2024 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 122/2024 - VK Križovany nad Dudváhom, IBV Zemianska stráň 18.7.2024 18.7.2024 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č 126/2024 - rekonštrukcia kanalizačného potrubia DN400, Zavretý kút, Piešťany 17.7.2024 17.7.2024 AQUA-Kubiš s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe - VK 16.07.2024 16.07.2024 BLUE WAVE DEVELOPMENT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe - VV 16.07.2024 16.07.2024 BLUE WAVE DEVELOPMENT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 110/2024 15.07.2024 15.07.2024 Obec Suchá and Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 106/2024 - Obytná zóna Lošonec 15.7.2024 15.7.2024 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 105/2024 - Obytná zóna Lošonec 15.7.2024 15.7.2024 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 121/2024 - realizácia diaľkového lokálneho fotovoltického zdroja a rekonštrukcia trafostanice na ČOV Zeleneč 8.7.2024 8.7.2024 SmartBridge SK s.r.o. Stiahnuť
Poistná zmluva -poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb ev. č. 125/2024 08.07.2024 08.07.2024 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 116/2024 (VV) 8.7.2024 8.7.2024 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 115/2024 (VK) 8.7.2024 8.7.2024 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 119/2024 02.07.2024 02.07.2024 A.S.Partner, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. 112/2024 04.07.2024 04.07.2024 Arboria Land Development, s.r.o. a Arboria BD7, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva 148/2023 - zmena kontrahenda a úprava zábezpeky 3.7.2024 2.7.2024 L REAL, s.r.o., Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva 147/2023 - zmena kontrahenda a úprava zábezpeky 3.7.2024 2.7.2024 L REAL, s.r.o., Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 118/2024 (VV) 02.07.2024 02.07.2024 PEVACAR, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 117/2024 (VK) 02.07.2024 02.07.2024 PEVACAR, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 97/2024 (multifunkčné zariadenie) 02.07.2024 03.06.2024 Ivana Horváthová Stiahnuť
Zmluva o sporiacom účte ev. č. 113/2024 26.06.2024 25.06.2024 UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovou ev. č. 109/2024 20.06.2024 20.06.2024 Obec Boleráz Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 150/2020 (servis vozidiel) 20.06.2024 20.06.2024 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 99/2024 20.06.2024 20.06.2024 Slovenský zväz cyklistiky Stiahnuť
Zmluva o dielo - "Realizácia spevnenej plochy na dvojgaráž pre ŠKV na ČOV Zeleneč" 19.06.2024 19.06.2024 Služby Cífer s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 111/2024 (VV) 7.6.2024 7.6.2024 ASET, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 108/2024 - Dodanie a montáž armatúrnej šachty s príslušenstvom do areálu vodného zdroja HVC-1 v Obci Cífer 7.6.2024 7.6.2024 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 104/2024 6.6.2024 6.6.2024 Armwrestling klub Dobrá Voda Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 103/2024 6.6.2024 6.6.2024 Deti, príroda a zdravie (OZ) Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 102/2024 6.6.2024 6.6.2024 Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 101/2024 6.6.2024 6.6.2024 HORNÉ HÚŠČIE 3D Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 100/2024 6.6.2024 6.6.2024 Obec Ratnovce Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. 112/2024 6.6.2024 6.6.2024 Arboria Land Development, s.r.o., Arboria BD7, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 19/2024 (VV) 6.6.2024 6.6.2024 IBV Zemianska stráň, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 18/2024 (VK) 6.6.2024 6.6.2024 IBV Zemianska stráň, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sociálnych priestorov v administratívno-prevádzkovej budove na čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch 31.05.2024 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023 - zmena termínu diela 29.5.2024 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. 75/2023 28.05.2024 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností ev. č. 94/2024 28.5.2024 CellQoS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 98/2024 27.5.2024 Cyklistický klub Olympik Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 85/2024 - rekonštrukcia čerpacej stanice ČS-1 pitnej vody v Obci Cífer 23.05.2024 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 78/2024 (VK Cukrová I) 20.05.2024 Cukrová I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 73/2024 (VK Cukrová I) 20.05.2024 Cukrová I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 72/2024 (VV Cukrová I) 20.05.2024 Cukrová I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 71/2024 (VV Cukrová I) 20.05.2024 Cukrová I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 67/2024 17.05.2024 Klub amerických vozidiel Garage V8 trnava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 68/2024 17.05.2024 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave Stiahnuť
Zmluva o dielo - "Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch objednávateľa v roku 2024 17.05.2024 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o dielo - "Prehodnotenie rozsahu ochranných pásiem vodárenských zdrojov" 17.05.2024 GEOSPEKTRUM s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 63/2024 - "IBV pri Gidre Cífer" 17.05.2024 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 64/2024 - "IBV pri Gidre Cífer" 17.05.2024 Obec Cífer Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 87/2024 - užívanie pozemkov 15.5.2024 15.5.2024 Alžbeta Podmelová Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 86/2024 - užívanie pozemkov 15.5.2024 15.5.2024 Marek Podmela Stiahnuť
Objednávka na dodanie vozidla MAN TGL ev. č. 91/2024 15.05.2024 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 69/2024 - IBV Horný mlyn. Bohdanovce n. T. 03.05.2024 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 16/2024 02.05.2024 STAVAK Design, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 84/2024 - Piešťany, Štúrova - rekonštrukcia kanalizácie 02.05.2024 INTHERM s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluvám o bežnom účte o osobitnom úročení 02.05.2024 Tatra banka, a.s. Stiahnuť
zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking ev. č. 88/2024 02.02.2024 Tatra banka, a.s. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 74/2024 02.05.2024 Futbalová asociácia starostov SR, o. z. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 15/2024 02.05.2024 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb ev. č. 79/2024 30.04.2024 Imeris s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 46/2024 26.4.2024 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 75/2024 25.4.2024 Ing. Ján Chrástek Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 77/2024 25.04.2024 ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 76/2024 25.04.2024 ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 66/2024 - dodanie a montáž FVE na ČS pitnej vody v obci Rakovice 16.4.2024 SmartBridge SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 70/2024 - rekonštrukcia vodovodu DN150 Trnava - Bottova ulica 16.4.2024 Excel Projects s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 40/2024 10.04.2024 Telovýchovná jednota Elán Trnava, Sídlisko Linčianska Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 38/2024 10.04.2024 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 61/2024 05.04.2024 Slovenský pozemkový fond Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 59/2024 05.04.2024 Slovenský pozemkový fond Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 53/2024 4.4.2023 Ing. Juraj Stančík Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 60/2024 4.4.2024 Slovenský kolkársky zväz Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 52/2024 4.4.2024 FERROINVEST, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 39/2024 4.4.2024 Volejbalový oddiel Hit Trnava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 48/2024 2.4.2024 Telovýchovná jednota Družstevník Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 44/2024 2.4.2024 Obec Šterusy Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 41/2024 2.4.2024 Dobrovoľný hasičský zbor Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 37/2024 2.4.2024 Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 172/2023 27.3.2024 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 56/2024 - dodanie a montáž FVE na objekty v sídle TAVOS,a.s. 27.3.2024 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 34/2024 27.3.2024 Arboria Land Development, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 33/2024 27.3.2024 Arboria Land Development, s.r.o. Stiahnuť
Poistná zmluva ev. č. 58/2024 - FVE ČOV Zeleneč 26.3.2024 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stiahnuť
Poistná zmluva ev. č. 62/2024 26.03.2024 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stiahnuť
Poistná zmluva ev. č. 57/2024 - FVE Veľké Orvište 26.3.2024 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 42/2024 26.03.2024 Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 36/2024 26.03.2024 Kultúrne centrum Budmerice Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 31/2024 26.03.2024 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 47/2024 25.3.2024 Happy move Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 45/2024 25.3.2024 Obec Kočín - Lančár Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 43/2024 25.3.2024 Obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 27/2024 (VV, Opoj) 22.3.2024 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 26/2024 (VK, Opoj) 22.3.2024 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 24/2024 - dodanie a montáž dúchadla na ČOV Zeleneč 21.3.2024 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 95/2022 - úprava rozsahu diela a ceny diela 21.03.2024 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 25/2024 - "Rozšírenie verejného vodovodu - Sokolovce" 15.03.2024 AQUA-Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o novácii ev. č. 54/2024 13.03.2024 obec Ratkovce Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 12.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 14/2024 (VV a VK v Trnave) 12.3.2024 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o nájme hnuteľných vecí a o poskytovaní servisu a ďalších súvisiacich služieb ev. č. 20/2024 12.3.2024 FACSON, spol. s r.o. Stiahnuť
Dohoda o novácii 11.03.2024 obec Chtelnica Stiahnuť
Poistná zmluva zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti ev. č. 35/2024 07.03.2024 Allianz Slovenská sporiteľňa, a .s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 32/2024 06.03.2024 Obec Abrahám Stiahnuť
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPV8/ZZ/1 EV. Č. 28/2024 05.03.2024 ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 30/2024 04.03.2024 Lukáš Švaro Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 29/2024 04.03.2024 Lukáš Švaro Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 13/2024 26.02.2024 KREATIM vm, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 12/2024 26.02.2024 KREATIM vm, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 z Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023 - rekonštrukcia vyhnívacej nádrže ČOV Zeleneč 23.2.2024 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o audítorskej činnosti č. A2023/004 (ev. č. obj. 251/2023) 23.2.2024 E.R. Audit, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 11/2024 - kalové ponorné čerpadlá 20.2.2024 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti (plnenie úlohy manažéra kybernetickej bezpečnosti) 20.02.2024 Topsec, s.r.o. Stiahnuť
Nájomná zmluva ev. č. 21/2024 19.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku zmluve o poskytnutí služieb č. 1/2022 ev. č. obj. 68/2022 13.2.2024 CORA GEO, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb SOC č. D-20/0019 ev. č. obj.: 176/2020 6.2.2024 GAMO, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 10/2024 - verejná kanalizácia 2.2.2024 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 9/2024 - verejný vodovod 2.2.2024 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 8/2024 - regenerácia studní HDB-1 a HDB-2 v Obci Brestovany 2.2.2024 LIBARO, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 4/2024 - špeciálne kalové ponorné čerpadlá 2.2.2024 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 3/2024 2.2.2024 K@K Invest a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 5/2024 29.01.2024 Ing. Julie Kováčová Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov ev. č. 6/2024 25.01.2024 Združenie obcí EKO KARPATY Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 124/2023 (verejný vodovod) 17.1.2024 PMM real, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 123/2023 (verejná kanalizácia) 17.1.2024 PMM real, s.r.o. Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva ev. č. 286/2023 - nákup koagulantov 17.1.2024 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
Zámenná zmluva ev. č. 281/2023 11.1.2024 Ivan Líška, Jaroslav Líška Stiahnuť
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu ev. č. 1/2024 8.1.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 77/2023 5.1.2024 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 24/2023 5.1.2024 Obec Dolná Krupá Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 277/2023 - VK Podolky I, Biely Kostol 5.1.2024 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb BOZP, technika požiarnej ochrany a súvisiacich služieb ev. č. 289/2023 4.1.2024 Peter Oboril Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 272/2023 - IBV Kozácka Trnava 3.1.2024 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 203/2023 - IBV Banka -Dominova cesta 2.1.2024 MPL espace, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 202/2023 - IBV Banka Dominova cesta 2.1.2024 MPL espace, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 173/2023 - Tech. infraštruktúra pre 30 RD 2.1.2024 Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 159/2023 - IBV Panské diely 2.1.2024 Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení postúpením pohľadávky a Dodatok k zmluve o termínovanom vkladovom účte ev. č. 2852023 ev. č. 285/2023 19.12.2023 Tatra banka, a.s. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 288/2023 20.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Zavar Stiahnuť
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov ev. č. 287/2023 20.12.2023 Poľnohospodárske družstvo Zavar Stiahnuť
Rámcová zmluva o vystavovaní bankových záruk č. GM 1622 ev. č. 284/2023 19.12.2023 Tatra banka, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve ev. č. obj. 183/2020 20.12.2023 CROSS Zlín, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 274/2023 (VK) 19.12.2023 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 273/2023 (VV) 19.12.2023 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní poradenstva ev. č. 267/2023 19.12.2023 P.A.T. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu ev. č. 182/2023 19.12.2023 Slovenská správa ciest Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 170/2023 19.12.2023 Obec Trstín Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 169/2023 19.12.2023 Obec Trstín Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 163/2023 19.12.2023 Obec Trstín Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 162/2023 19.12.2023 Obec Trstín Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 160/2023 19.12.2023 Obec Trstín Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 111/2023 - "Rekonštrukcia armatúrnych šácht v Meste Trnava na ulici Tajovského a na križovatke Oblúková - Bučianska" 19.12.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 110/2023 - "Rekonštrukcia armatúrnych šácht v Meste Trnava na ul. Beethovenova a Suchovská" 18.12.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 279/2023 - IBV PRI ESE Vlčkovce - VK 18.12.2023 ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 224/2023 - IBV Brestovany 18.12.2023 Papillastav s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 280/2023 - IBV PRI ESE Vlčkovce - VV 18.12.2023 ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 108/2023 18.12.2023 CS, s.r.o. , MIKROVRT, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 183/2022 18.12.2023 SLEZÁK & CO s.r.o., ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 182/2022 18.12.2023 SLEZÁK & CO s.r.o., ACROBUILDING s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve ev. č. 59/2023 18.12.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 14/2023 15.12.2023 Železnice Slovenskej republiky Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023 - zmena termínu realizácie diela 13.12.2023 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 261/2023 13.12.2023 Obec Krakovany Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 59/2023 - " hydinársky VZ + vodáreň" 05.12.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných a povinností pri udelení súhlasu s používaním cestnej komunikácie ev. č. 260/2023 4.12.2023 MIDAKO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 178/2023 4.12.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 262/2023 4.12.2023 Základná organizácia OZ DLV pri TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 211/2023 (kanalizácia) 1.12.2023 Terra Trnavia, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 210/2023 1.12.2023 Terra Trnavia, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 263/2023 1.12.2023 Obec Abrahám Stiahnuť
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2022-79/CUR6 ev. č. 150/2023 1.12.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-82/ DPV8 ev. č. 259/2023 1.12.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 271/2023 (k.ú. Moravany nad Váhom) 1.12.2023 DOLINKY, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 218/2023 30.11.2023 Obec Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 161/2023 27.11.2023 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 219/2023 23.11.2023 Poľnohospodárske družstvo Kátlovce Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve ev. č. 195/2023 23.11.2023 Obec Dobrá Voda Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 247/2023 23.11.2023 Bc. Roman Pokopec Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 256/2023 15.11.2023 Peter Ščibravý Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 250/2023 15.11.2023 RENERT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 248/2023 15.11.2023 RENERT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 258/2023 14.11.2023 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 255/2023 10.11.2023 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 252/2023 10.11.2023 Obec Bučany Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 254/2023 10.11.2023 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 257/2023 10.11.2023 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 253/2023 10.11.2023 Obec Madunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 240/2023 10.11.2023 Obec Banka Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti ev. č. 251/2023 2.11.2023 E.R. Audit, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 239/2023 2.11.2023 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 168/2023 2.11.2023 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 167/2023 2.11.2023 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 166/2023 2.11.2023 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 165/2023 2.11.2023 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o monitoringu Obchodného vestníka a zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov ev. č. 249/2023 30.10.2023 DevApp s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 243/2023 - rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS objednávateľa s rozšírením kanalizačného dispečingu 27.10.2023 Ampera s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 242/2023 24.10.2023 SIOX s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 242/2023 24.10.2023 SIOX s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 158/2023 19.10.2023 Obec Pečeňady Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 229/2023 - ČS IBV Pri Gidre 19.10.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 228/2023 - Potočná ulica a IBV Obecné 19.10.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 233/2023 - rekonštrukcia merných objektov na kanalizačnom privádzači do ČOV Zeleneč 17.10.2023 Regotrans, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. prev.: 283/2021 17.10.2023 Obec Križovany nad Dudváhom Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytového priestoru ev. č. 241/2023 11.10.2023 Snack & Coffee s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 238/2023 11.10.2023 Obec Moravany nad Váhom Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 222/2023 11.10.2023 Arboria Land Development, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 237/2023 11.10.2023 STAS - stavby a sanácie, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 199/2023 11.10.2023 Arboria Land Development, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 198/2023 11.10.2023 Arboria Land Development, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 246/2023 11.10.2023 Martin Dulík, Peter Kamačay, Petra Marková, Marianna Mitošinková, Denis Krošlák Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve do prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 245/2023 11.10.2023 Martin Dulík, Peter Kamačay, Petra Marková, Marianna Mitošinková, Denis Krošlák Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 201/2023 - verejný vodovod 11.10.2023 Pri Kalvárii II, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 200/2023 - verejná kanalizácia 11.10.2023 Pri Kalvárii II, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 41/2023 - zmena termínu a ceny realizácie diela 11.10.2023 Pfeiffer SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 39/2023 - zmena termínu realizácie diela 11.10.2023 Pfeiffer SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 225/2023 09.10.2023 Mesto Trnava, L Real s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 227/2023 - FVE lokálny zdroj na výrobných objektoch ČOV Zeleneč 03.10.2023 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 226/2023 - FVE lokálny zdroj na administratívnej budove Piešťany 03.10.2023 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 223/2023 - rekonštrukcia oplotenia studne S3 na ČS pitnej vody Trnava- Bučanská 2.10.2023 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 221/2023 - vodovod 2.10.2023 J-STAVING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 216/2023 - kanalizácia 2.10.2023 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy a propagácii ev. č. 230/2023 29.9.2023 FC Spartak, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 135/2023 - kanalizácia 29.9.2023 Pri Kalvárii I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 134/2023 - vodovod 29.9.2023 Pri Kalvárii I, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 187/2023 29.9.2023 Armwrestling klub Dobrá Voda Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 208/2023 29.09.2023 Patrik Daniš Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 236/2023 28.9.2023 GOODWILL plus, a. s. v likvidácii Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 68/2023 - verejná kanalizácia Suchá nad Parnou 28.09.2023 Suchá nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 234/2023 (verejná kanalizácia) 27.9.2023 DAKRA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 188/2023 (verejný vodovod) 27.9.2023 DAKRA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 209/2023 - Rozšírenie systému kanalizačného dispečingu na ČOV Zvončín, Brestovany, Dolné Orešany 27.9.2023 Regotrans, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 232/2023 26.09.2023 Ing. Daniel Burdej Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu ev. č. 214/2023 21.9.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 215/2023 - "kúpa mobilného telefónu a tabletu" 20.09.2023 Igor Pilárik Stiahnuť
Zmluva o spolupráci ev. č. 220/2023 12.09.2023 Fakultná nemocnica Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 195/2023 11.09.2023 Obec Dobrá Voda Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 175/2023 - "IBV Pekné Pole VII. kanalizácia" 11.09.2023 IESM s.r.o., DMP Group, s.r.o., Daisy plus, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 174/2023 - "IBV Pekné Pole VII. Vodovod" 11.09.2023 IESM s.r.o., DMP Group, s.r.o., Daisy plus, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 205/2023 - verejný vodovod 8.9.2023 VILLERS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 204/2023 - verejná kanalizácia 8.9.2023 VILLERS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o údržbe a opravách MAN Comfort ev. č. obj.: 150/2020 8.9.2023 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. obj. 75/2023 8.9.2023 STRIX Assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 157/2023 - Obec Dubovany predĺženie vodovodu 8.9.2023 Obec Dubovany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe č. 126/2023 08.09.2023 BL INVESTING, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ev. č. 217/2023 - GR Priemyselná 10, PN 06.09.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 111/2023 - úprava termínu a zmena ceny realizácie diela 5.9.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 110/2023 - úprava termínu a zmena ceny realizácie diela 5.9.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 105/2023 - úprava ceny realizácie diela 5.9.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 196/2023 - kúpa 1 ks kalového recirkulačného čerpadla ABS Sulzer XFP 305 CB2 PE 150/8 s prísl. 4.9.2023 TECHNOTRADING, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 190/2021 - zmena zmluvy 30.08.2023 Commander Services s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 172/2023 - realizácia merného objektu na ČOV Krakovany 30.08.2023 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb VVN 16.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 207/2023 16.8.2023 IBV Región s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 189/2023 - úprava zábradlia historického vodojemu v Meste Trnava 16.8.2023 Steel Solutions, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 107/2023 - "Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému na vodojeme v Meste Hlohovec" 15.08.2023 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - "Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému na vodojeme v Meste Hlohovec" 15.08.2023 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny ev. č. 206/2023 14.8.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 186/2023 14.8.2023 KARPATOŠ (občianske združenie) Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 185/2023 14.8.2023 Obec Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 194/2023 11.8.2023 Bc. Roman Pokopec Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 193/2023 - vodovod 11.8.2023 KREATIM vm, s.r.o., RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 192/2023 - kanalizácia 11.8.2023 KREATIM vm, s.r.o., RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 191/2023 - vykonanie revízie trafostaníc 11.8.2023 Jozef Šuhajík RETRA SERVIS Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj. 190/2021 11.8.2023 Commander Services s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 156/2023 - verejná kanalizácia 9.8.2023 Obec Opoj Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 125/2023 9.8.2023 DOMY PRAŠNÍK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 104/2023 - úprava ceny 8.8.2023 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 128/2023 2.8.2023 Obec Červeník Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 117/2023 - zmena termínu realizácie diela 2.8.2023 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 183/2023 26.7.2023 Obec Moravany nad Váhom Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 184/2023 26.7.2023 Mgr. Jozef Cifra Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 2/2023 - vodovodné zaústenia 26.7.2023 Obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 130/2023 - IBV 2 Vysielač Veľké Kostoľany 26.7.2023 ALACRES s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 305/2022 24.7.2023 Ing. Stanislav Feješ, Monika Feješová Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 151/2023 - analýza zákazníckeho informačného systému 24.7.2023 Starbug s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 190/2023 21.7.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 171/2023 21.7.2023 VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 153/2023 - rekonštrukcia rozvodov vo vyhnívacej nádrži VN1 na ČOV Piešťany 21.7.2023 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 141/2023 - vypracovanie projektovej štúdie pre kanalizačný obchvat Trnavy 21.7.2023 MONSTAV PROJEKT, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 251/2022 21.7.2023 STRIX Assistance, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 154/2023 - kúpa pozemku v Križovanoch nad Dudváhom 12.7.2023 GOODWILL plus, a. s. v likvidácii Stiahnuť
Nájomná zmluva ev. č. 155/2023 13.07.2023 QEX, a. s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 149/2023 12.7.2023 Bo.Ne.S. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 152/2023 - energetický audit v objektoch TAVOS, a.s. 12.7.2023 SMARTES, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 137/2023 - kanalizácia IBV Nové Bývanie Križovany nad Dudváhom 12.7.2023 GOODWILL plus, a. s. v likvidácii Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 136/2023 - vodovod IBV Nové Bývanie Križovany nad Dudváhom 12.7.2023 GOODWILL plus, a. s. v likvidácii Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 133/2023 - IBV Opoj vodovod 11.7.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 132/2023 - IBV Opoj kanalizácia 11.7.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 7/2023 11.07.2023 CS, s.r.o., MIKROVRT, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny) ev. č. 181/2023 10.07.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 119/2023 06.07.2023 Veronika Spálová Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 180/2023 06.07.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 179/2023 06.07.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 177/2023 - rozšírenie verejnej kanalizácie IBV Dechtice 06.07.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 176/2023 - prekládka VV IBV Dechtice 06.07.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o spolupráci - MT Professional Plus Classic ev. č. 68/2013 30.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 146/2023 - "Rekonštrukcia vodojemu v Meste Hlohovec" 29.06.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 112/2023 29.06.2023 Obec Špačince Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 145/2023 - Realizácia celoobecného vodovodu Cífer - 6. stavba, m. č. Jarná - 3. časť, Vetva J1.1 - 2. časť 27.6.2023 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 144/2023 - Rekonštrukcia chaty Moravany nad Váhom - Výtoky 26.6.2023 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve ev. č. obj.: 239/2021 26.6.2023 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 148/2023 (verejná kanalizácia) 26.6.2023 L REAL, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 147/2023 (verejný vodovod) 26.6.2023 L REAL, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 65/2023 21.06.2023 Obec Dechtice Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 142/2023 21.06.2023 PhDr. Jozef Kostolanský Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ev. č. 127/2023 20.06.2023 Topsec, s.r.o. Stiahnuť
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUR6 19.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 138/2023 - elektronická prezentácia a hlasovanie akcionárov na Valnom zhromaždení spoločnosti 15.06.2023 A.S.Partner, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 122/2023 - kanalizácia IBV Za Traťou III. etapa 14.06.2023 DAKRA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 121/2023 - vodovod IBV Za Traťou III. etapa 14.06.2023 DAKRA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 139/2023 - rekonštrukcia rozvádzačov pod trafostanicami na ČS Koplotovce a VDJ Zvončín 13.06.2023 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č 116/2023 05.06.2023 Cyklistický klub Olympik Trnava, občianske združenie Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 111/2023 - rekonštrukcia armatúrnych šácht v Trnave na ul. Tajovského a na križovatke Oblúková - Bučianska 05.06.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 110/2023 - rekonštrukcia armatúrnych šácht v Trnave na ul. Beethovenova a Suchovská 05.06.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 105/2023 - rekonštrukcia strojovne v objekte kotolne na ČOV Zeleneč 05.06.2023 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 109/2023 - dodanie a montáž pre závitovkové čerpadlá na ČOV Zeleneč 05.06.2023 GESS-CZ, s.r.o. Stiahnuť
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUR6 ev. č. 150/2023 02.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 108/2023 - "Rekonštrukcia verejného vodovodu v Obci Hrnčiarovce nad parnou na ulici Sv. Martina" 01.06.2023 CS, s.r.o. , MIKROVRT, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 1/2023 01.06.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 244/2022 01.06.2023 HYDRANT, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii investície č. 25/2023 01.06.2023 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 129/2023 31.05.2023 Mgr. Marcel Ištók, DiS. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 126/2023 - vodovod 30.05.2023 BL INVESTING, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 120/2023 - vodovod, kanalizácia 30.05.2023 Obec Červeník Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 118/2023 - realizácia NN elektrickej prípojky na ČS v Obci Dolný Lopašov 30.05.2023 NZES energy, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 117/2023 - výmena uzatváracích armatúr DN500 na vodojeme Moravany nad Váhom 30.05.2023 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 115/2023 30.05.2023 Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 113/2023 30.05.2023 Peter Zemko Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 104/2023 - dodanie a montáž miešadiel na ČOV Zeleneč 30.05.2023 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 103/2023 - statické posúdenie VN3 na ČOV Zeleneč so spracovaním záverečnej správy 29.05.2023 StructureSS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní servisu ev. č. 102/2023 - servis motorových vozidiel 29.05.2023 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 96/2023 - výmena potrubí a armatúr vo vodojeme Hlohovec 29.05.2023 MaBara, s.r.o Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22121145 - ev. č. 131/2023 29.05.2023 Orange Slovensko, a. s. Stiahnuť
Zmluva o dielo s dohodou o poskytovaní akcesorickej služby servisnej podpory ev. č. 34/2023 29.05.2023 SOFTIP, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 97/2023 - " Oprava fasády vstupnej čerpacej stanice na čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč" 24.05.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 9 k Zmluve o dodávke elektriny ev. č. 171/2020 24.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 100/2023 24.05.2023 RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 99/2023 24.05.2023 RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 98/2023 24.05.2023 RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 94/2023 24.05.2023 RENTAZ, s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva č. 53/2023 24.05.2023 Mesto Piešťany Stiahnuť
Kúpna zmluve ev. č. 93/2023 - disková kosačka pre kosenie areálov vodných zdrojov v počte 1 ks s príslušenstvom 19.05.2023 MOREAU AGRI JUH, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o poskytnutí akcesorického plnenia ev. č. 95/2023 - špeciálne kalové čerpadlá s prísl. v počte 2 ks 18.05.2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č 92/2023 18.05.2023 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 90/2023 - rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS č. 6 v Obci Suchá nad Parnou 18.5.2023 Ampera s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 88/2023 18.05.2023 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 8/2023 - zmena ceny realizácie diela 18.05.2023 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 32/2023 - IBV Panské Pole, Splašková kanalizácia, k. ú. Špačince 17.05.2023 DELTA INKASO, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj. 7/2023 - zmena termínu realizácie diela 12.05.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 114/2023 - kúpa zariadenia 16.05.2023 Jozef Hornáček Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 106/2023 - Obec Bašovce (zmena rozsahu) 11.5.2023 Obec Bašovce Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 86/2023 10.05.2023 Obec Červeník Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 85/2023 10.05.2023 Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 84/2023 10.05.2023 Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica organizačná jednotka Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 101/2023 10.05.2023 Jozef Hornáček Stiahnuť
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese I. triedy ev. č. 18/2023 - úprava vzájomných vzťahov súvisiacich s umiestnením IS "presmerovanie tlakového kanalizačný privádzača Špačince" 02.05.2023 Slovenská správa ciest Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 91/2023 26.04.2023 Ing. Milan Štefánik, MBA.-MSAC Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo ev. č. 30/2023 - vykonávanie rozborov pitných vôd v rádiologických ukazovateľoch 25.4.2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 301/2022 25.4.2023 J. Kičinová, D. Kičina, A. Knoblochová Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 66/2023 25.04.2023 Tomáš Ekhardt Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 89/2023 24.4.2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 73/2023 - notebook HP 450 24.4.2023 Ing. Roman Bašovský Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 78/2023 - Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických 19.04.2023 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo ev. č. 76/2023 - realizácia stavebných opráv a údržby vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry vo vlastníctve alebo prevádzke Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v okrese Trnava 19.04.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 106/2022 - zmena termínu realizácie diela 19.04.2023 Zemský Rohatec, s.r.o. - organizačná zložka Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 83/2023 - kúpa systémovej techniky s príslušenstvom pre zabezpečenie automatizovaného zberu údajov z vodomerov Tavos, a.s 18.04.2023 Sensus Slovensko a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 279/2022 18.04.2023 J. Sedláček Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 69/2023 18.04.2023 Helena Vicianová, Dušan Vician Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu ev. č. 60/2023 18.04.2023 Obec Madunice Stiahnuť
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ev. č. 57/2023 18.04.2023 IOSEC, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 54/2023 18.04.2023 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 25/2023 18.04.2023 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ev. č. 82/2023 18.04.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ev. č. 81/2023 18.04.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 8 k zmluve o dodávke elektriny č. 171/2020 - nové OM Košolná 18.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy ev. č. 38/2023 14.04.2023 Slovenská správa ciest Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 67/2023 13.04.2023 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ev. č. 79/2023 (Moravany nad Váhom) 12.04.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 40/2023 - Zhotovenie výmennej fekálnej nadstavby na hákový kontajnerový nosič 06.04.2023 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 62/2023 - Barcíková ulica, Vrbové 06.04.2023 Mesto Vrbové Stiahnuť
Dodatok č. 7 k zmluve o dodávke elektriny č. 171/2020 - pridanie odberného miesta 06.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ev. č. 80/2023 06.04.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. 75/2023 4.4.2023 STRIX Assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb ev. č. 29/2023 04.04.2023 Ing. Milan Štefánik, MBA. - MSAC Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 58/2023 03.04.2023 Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 51/2023 03.04.2023 Telovýchovná jednota Elán Trnava, Sídlisko Linčianska Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 42/2023 - Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN3 na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč 03.04.2023 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 308/2022 31.03.2023 R. Jankovičová, M. Oravec Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 74/2023 30.03.2023 B. Hercegová, B. Bederka Stiahnuť
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny ev. č. 72/2023 30.03.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny ev. č. 71/2023 30.03.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny ev. č. 70/2023 30.03.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 50/2023 30.03.2023 Horné Húščie 3D Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 46/2023 30.03.2023 Obec Voderady Stiahnuť
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150338 28.03.2023 Marius Pedersen, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 310/2022 28.03.2023 M. Benko Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 309/2022 28.03.2023 A. Illová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 307/2022 28.03.2023 S. Scharpf, J. Vlkovičová, M. Vlkovič Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 295/2022 28.03.2023 S. Zemko, I. Zemko, V. Zemko, J. Mrvová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 287/2022 28.03.2023 D. Slámka Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 56/2023 - Obec Dolné Orešany 24.03.2023 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 55/2023 24.03.2023 Happy move Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 52/2023 24.03.2023 Obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 41/2023 - Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia z čerpacej stanice ČS-1 do vodojemu v Obci Cífer 24.03.2023 Pfeiffer SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 39/2023 - Rekonštrukcia verejného vodovodu na ulici Špačinská v meste Trnava - II. etapa 24.03.2023 Pfeiffer SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 61/2023 - verejný vodovod Horné Orešany 23.03.2023 Obec Horné Orešany Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 63/2023 - verejná kanalizácia Lošonec 23.03.2023 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o úvere číslo: 000042/CORP/2023 - ev. č. 64/2023 23.03.2023 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 36/2023 20.03.2023 Alžbeta Podmelová Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 35/2023 20.03.2023 Marek Podmela Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 44/2023 20.03.2023 Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 208/2022 20.03.2023 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci ev. č. 262/2022 17.03.2023 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 49/2023 - FVE lokálny zdroj Veľké Orvište 16.03.2023 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 43/2023 - RZ Záhumnie 15.03.2023 Rybárske združenie Záhumnie - Veľké Orvište Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 31/2023 - VK Obec Bašovce 10.03.2023 Obec Bašovce Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku ev. č. 48/2023 10.3.2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Peter Manca Stiahnuť
Zmluva o manažmente ev. č. 28/2023 - výzva kód OPKŽP-PO4-SC411-2022-79 08.03.2023 MP Profit PB, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 300/2022 08.03.2023 J. Opálek, T. Opálek Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 299/2022 08.03.2023 D. Mucina, M. Mucina, H. Mucinová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 294/2022 08.03.2023 B. Mnešická, J. Mnešický Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 285/2022 08.03.2023 M. Tomášková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 284/2022 08.03.2023 Ľ. Kĺč Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č.281/2022 08.03.2023 A. Matejovičová, M. Matejovič Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 274/2022 08.03.2023 M. Mikuš, Z. Mikušová, A. Uhrová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 273/2022 08.032023 M. Sedláková, P. Juliny, J. Juliny, M. Julíny Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 272/2022 08.03.2023 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Lopašov Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 271/2022 08.03.2023 J. Hulvan Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 265/2022 08.03.2023 J. Vaško, J. Vaško Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 47/2023 08.03.2023 M. Madunická, E. Madunická Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 142/2022 - zmena termínu realizácie diela 07.03.2023 Zemský Rohatec, s.r.o. - organizačná zložka Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pre realizácii investície ev. č. 37/2023 - Obec Trakovice 07.03.2023 Obec Trakovice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 250/2022 - zmena ceny a termínu realizácie diela 07.03.2023 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 203/2022 - zmena ceny a termínu realizácie diela 07.03.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1/2023 k zmluve ev. č. 39/2015 - zmena ceny dodávky 02.03.2023 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 6 k zmluve o dodávke elektriny č. 171/2020 - doplnenie odberného miesta 02.03.2023 MAGNA ENERGIA Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 238/2022 - zmena termínu realizácie diela 02.03.2023 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 311/2022 01.03.2023 Ľ. Kabela, A. Kabelová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 306/2022 01.03.2023 S. Štitnický, D. Štitnická Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 302/2022 01.03.2023 D. Kičina, A. Knoblochová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 298/2022 01.03.2023 V. Lukačovičová, D. Zimová, A. Gallová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 296/2022 01.03.2023 A. Benedikovič, M. Benedikovičová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 261/2022 01.03.2023 D. Buchel Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 292/2022 01.03.2023 M. Martinkovičová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 290/2022 01.03.2023 J. Chromiak, H. Chromiaková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 286/2022 01.03.2023 M. Gažová, Š. Kmentová, R. Kment Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 276/2022 01.03.2023 J. Piešťanský, A. Bardiovská, S. Mahreková, R. Piešťanský Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 267/2022 01.03.2023 STAVLINE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 27/2023 - verejná kanalizácia Bohdanovce n. T. 24.02.2023 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 26/2023 - verejný vodovod Bohdanovce n. T. 24.02.2023 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 314/2022 24.02.2023 M. Valíčková, A. Tomišová, J. Valíčková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 313/2022 24.02.2023 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 312/2022 24.02.2023 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 304/2022 24.02.2023 Ľ. Antalíková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 303/2022 24.02.2023 Ľ. Antalíková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 297/2022 24.02.2023 A. Švecová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 288/2022 24.02.2023 M. Minárik, A. Mináriková Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 293/2022 24.02.2023 S. Borončo Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 283/2022 24.02.2023 P. Vavro, K. Vavrová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 282/2022 24.02.2023 E. Vytykačová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 280/2022 24.02.2023 O. Varečka Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 278/2022 24.02.2023 M. Jamrich, M. Jamrichová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 277/2022 24.02.2023 V. Ilenčík Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 275/2022 24.02.2023 D. Zemko Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 270/2022 24.02.2023 C. Vlkovič Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb ev. č. 23/2023 - poskytovanie služieb v oblasti tlače odosielania účtovných dokumentov zákazníkom TAVOS, a.s. 24.02.2023 Unifiedpost s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 21/2023 - Obec Dolná Krupá 24.02.2023 Obec Dolná Krupá Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb personálneho poradenstva ev. č. 33/2023 23.02.2023 Lugera & Maklér spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 19/2023 - kanalizácia v Obci Bohdanovce nad Trnavou 20.02.2023 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 13/2023 - Rekonštrukcia časti vodovodu a kanalizácie na križovatke ulíc Dopravná a Vrbovská v Meste Piešťany 20.02.2023 AQUA-Kubiš, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 12/2023 - Dolinky 13.02.2023 Dolinky, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 11/2023 - Dolinky 13.02.2023 Dolinky, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s prevádzkovo súvisiacimi vodnými stavbami ev. č. 10/2023 - Dolinky 13.02.2023 Dolinky, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 8/2023 - Rekonštrukcia priestorov III. nadzemného podlažia administratívno-prevádzkovej budovy na ČOV Zeleneč 8.2.2023 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 331/2022 08.02.2023 Volejbalový oddiel Hit Trnava Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 14/2023 - "Verejná kanalizácia na ulici Koniarekova, Zavarská, Jačmenná" 07.02.2023 Železnice Slovenskej republiky Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve ev. č. 20/2023 - Obec Jablonec 7.2.2023 Obec Jablonec Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 17/2023 - Obec Dolné Orešany 7.2.2023 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 9/2023 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu solárnych systémov na významných objektoch TAVOS, a.s. 07.02.2023 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev č. 7/2023 - Rekonštrukcia časti diaľkovodu z vodojemu v meste Vrbové po armatúrnu šachtu Žlkovce, časť Plantex 7.2.2023 CS, s.r.o. Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 68/2022 1.2.2023 CORA GEO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 16/2023 - Obec Boleráz 31.01.2023 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o čiastočnom odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: "Obecná splašková kanalizácia - Košolná - 4. etapa" ev. č. 6/2023 31.01.2023 Obec Košolná Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 15/2023 - Obec Boleráz 31.01.2023 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 323/2022 (verejná kanalizácia) 30.01.2023 Skylit s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 322/2022 (verejný vodovod) 30.01.2023 Skylit s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 4/2023 (verejný vodovod)) 30.01.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 3/2023 (verejná kanalizácia) 30.01.2023 Breza, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinnosti vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 334/2022 25.01.2023 M. Treskoňová, J. Šprto, A. Machová, D. Vargová Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 1/2023 - Realizácia spevnených a parkovacích plôch pred administratívnou budovou Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v závode Trnava 25.01.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 324/2022 - Rekonštrukcia KPS v Obci Dolné Lovčice 25.01.2023 CS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 321/2022 - kúpa vozidla s kamerovou technikou pre monitoring potrubí 1 ks 25.01.2023 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 319/2022 - Realizácia dielenskej zástavby pre montérske vozidlá TAVOS 25.01.2023 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 213/2022 - úprava ceny a zmena termínu realizácie diela 25.1.2023 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o dielo s dohodou o poskytovaní akcesorickej služby servisnej podpory ev. č. 318/2022 - modul pre vzdialený odpočet vodomerov 25.1.2023 CellQos, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 152/2022 - zmena termínu realizácie diela 25.01.2023 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu ev. č. 05/2023 11.01.2023 ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 329/2022 10.01.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. obj. : 212/2021 29.12.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 317/2022 - Predaj vozidla Piaggio PN305BU 05.01.2023 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 320/2022 - Obec Trakovice 05.01.2023 Obec Trakovice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj. 141/2022 - zmena termínu realizácie diela 05.01.2023 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. ev. č. 328/2022 04.01.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 219/2022 - Vajanského ulica, Obec Červeník 03.01.2023 Obec Červeník Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 326/2022 - pripojenie Zeleneč 03.01.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 325/2022 - pripojenie Dechtice 03.01.2023 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 208/2022 - Dodanie a montáž fotovoltických zdrojov energie 03.01.2023 EKOTERM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 80/2022 - VV Felbanka 21.12.2022 PERIUM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 79/2022 - VK Felbanka 21.12.2022 PERIUM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 289/2022 21.12.2022 Základná organizácia Jednoty dôchodcov ev. č. 289/2022 Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 316/2022 21.12.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 230/2022 - úprava ceny realizácie diela 20.12.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 222/2022 - vypracovanie PD pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu investície "Prepojenie vrtu ČS-1 do systému VV v obci Cífer 20.12.2022 EKOSTA 2000, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 221/2022 - vypracovanie PD pre ohlásenie a realizáciu stavby "Cífer - vybudovanie čerpacej stanice nad vrtom ČS-1 20.12.2022 EKOSTA 2000, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 255/2022 - studňa RH Veľké Orvište 20.12.2022 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 211/2022 - kúpa vodných stavieb od Obce Bohdanovce nad Trnavou 19.12.2022 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií ev. č. 217/2022 - Obec Bohdanovce nad Trnavou 19.12.2022 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 260/2022 - Realizácia vrtných prác na vodnom zdroji Dobrá Voda, Mariáš, HGM-1 16.12.2022 ENVIGEO, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 245/2022 - rozšírenie vodovodnej siete v Obci Ratnovce 13.12.2022 Obec Ratnovce Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu:"Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba, miestna časť Jarná - 3. časť ev. č. 257/2022 13.12.2022 Obec Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 264/2022 - predaj vozidla KIA-K2500 SE 13.12.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 95/2022 - zmena podmienok priebežnej fakturácie 13.12.2022 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 7/2021 12.12.2022 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 168/2022 - zmena termínu realizácie diela 12.12.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 313/2022 09.12.2022 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 312/2022 09.12.2022 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 311/2022 09.12.2022 Ľ. Kabela, A. Kabelová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 310/2022 09.12.2022 M. Benko Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 308/2022 09.12.2022 R. Jankovičová, M. Oravec Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 307/2022 09.12.2022 S. Scharpf, J. Vlkovičová, M. Vlkovič Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 306/2022 9.12.2022 S. Štitnický, D. Štitnická Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 305/2022 8.12.2022 S. Feješ, M. Feješová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 304/2022 8.12.2022 Ľ. Antalíková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 303/2022 8.12.2022 Ľ. Antalíková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 302/2022 8.12.2022 D. Kičina, A. Knoblochová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 301/2022 8.12.2022 J. Kičinová, D. Kičina, A. Knoblochová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 300/2022 8.12.2022 J. Opálek, T. Opálek Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 299/2022 8.12.2022 D. Mucina, M. Mucina, H. Mucinová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 298/2022 8.12.2022 V. Lukačovičová, D. Zimová, A. Gallová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 296/2022 8.12.2022 A. Benedikovič, M. Benedikovičová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 295/2022 8.12.2022 S. Zemko, I. Zemko, V. Zemko, J. Mrvová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 294/2022 08.12.2022 B. Mnešická, J. Mnešický Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 293/2022 08.12.2022 S. Borončo Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 292/2022 08.12.2022 M. Martinkovičová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 291/2022 08.12.2022 M. Pašek, c. Pašeková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 290/2022 08.12.2022 J. Chromiak, H. Chromiaková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 288/2022 08.12.2022 M. Minárik, A. Mináriková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 287/2022 08.12.2022 D. Slámka Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 286/2022 07.12.2022 M. Gažová, Š. Kmentová, R. Kment Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 285/2022 07.12.2022 M. Tomášková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 284/2022 07.12.2022 Ľ. Kĺč Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 283/2022 07.12.2022 P. Vavro, K. Vavrová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 282/2022 07.02.2023 E. Vytykačová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 281/2022 07.12.2023 A. Matejovičová, M. Matejovič Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv v a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 297/2022 08.12.2022 A. Švecová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 280/2022 07.12.2022 O. Varečka Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 279/2022 07.12.2022 J. Sedláček Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 278/2022 07.12.2022 M. Jamrich, M. Jamrichová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 277/2022 07.12.2022 V. Ilenčík Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 276/2022 07.12.2022 J. Piešťanský, A. Bardiovská, S. Mahreková, R. Piešťanský Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 256/2022 - Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia DN 1500 na Športovej ulici v Meste Trnava - zhotovenie atypickej šachty na potrubí DN1500 06.12.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 275/2022 05.12.2022 D. Zemko Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 274/2022 05.12.2022 M. Mikuš, Z. Mikušová, A. Uhrová Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 273/2022 05.12.2022 M. Sedláková, P. Juliny, J. Juliny, M. Julíny Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci pri vedecko-výskumnej činnosti ev. č. 253/2022 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Stiahnuť
Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 252/2022 - Obec Bašovce 06.12.2022 Obec Bašovce Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 259/2022 06.12.2022 Rubicon Invest, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 272/2022 5.12.2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Lopašov Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 271/2022 05.12.2022 J. Hulvan Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 270/2022 05.12.2022 C. Vlkovič Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 265/2022 05.12.2022 J. Vaško, J. Vaško Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 261/2022 02.12.2022 D. Buchel Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 251/2022 - Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému na dočasnom vodnom zdroji pitnej vody Hlohovec 1.12.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 250/2022 -Rekonštrukcia objektu čerpacej stanice v Obci Dechtice 1.12.2022 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 238/2022 - Rekonštrukcia fasády skladu a garáže v areáli sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a poskytnutie súvisiaceho plnenia 1.12.2022 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb pre Produktovú, servisnú a technickú podporu modulov KIS Logistika ev. č. 263/2022 1.12.2022 YMS, a.s. Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 162/2022 - zmena termínu diela 30.11.2022 Regotrans, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci ev. č. 262/2022 - bezodplatné poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre zamestnancov platiteľa zdravotného poistenia 30.11.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 218/2022 - prevádzkovanie verejného vodovodu v Obci Borovce 29.11.2022 Obec Borovce Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 244/2022 - Realizácia hydrogeologického prieskumu na vodnom Zdroji Dobrá Voda - Mariáš - HGM-1 28.11.2022 HYDRANT, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 242/2022 - Nákup obálkovacieho stroja Pitney Bowes Relay 3500 s prísl. v počte 1 ks 28.11.2022 ROBINCO Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností ev. č. 234/2022 - úprava koncentračných limitov 28.11.2022 Obecná kanalizačná, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o diela ev. č. 233/2022 - Zhotovenie prístrešku pre skladovanie rúr, dopravných značiek a stavebného materiálu v areáli sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 28.11.2022 BENFI, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti satelitného vyhľadávania únikov vody ev. č. 232/2022 28.11.2022 Radeton SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 231/2022 - Rekonštrukcia striech v areáli objektu čerpacej stanice pitnej vody v Obci Veľké Orvište 25.11.2022 CS, s.r.o. Trnava Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 258/2022 - Obec Lošonec 25.11.2022 Obec Lošonec Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, evid.č.: 254/2022 24.11.2022 PRIMA-RENT, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev.č. 240/2022 - prevádzkovanie verejnej kanalizácie v Obci Horné Orešany 23.11.2022 Obec Horné Orešany Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 237/2022 - nákup špeciálnych ponorných kalových čerpadiel s prísl. v počte 4 ks 23.11.2022 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 236/2022 - nákup špeciálnych ponorných kalových čerpadiel v počte 12 ks 23.11.2022 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 235/2022 - Oprava strechy akumulačnej nádrže čerpacej stanice pitnej vody v Obci Dechtice 23.11.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 105/2022 - zmena termínu diela 23.11.2022 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 184/2022 - úprava navíjacích zariadení na hadice na kanalizačných vozidlách 22.11.2022 Zbyněk Doležel Stiahnuť
Dohoda o náhrade škody ev. č. 249/2022 21.11.2022 E-Strechy PN s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 239/2022 - predaj vozidla e. č. PN403BH 18.11.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo ev. č. obj.: 192/2022 18.11.2022 V-ALFATEC, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora ev. č. 248/2022 18.11.2022 AK Petrovič s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 226/2022 16.11.2022 Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 230/2022 - rekonštrukcia prístupovej komunikácie k ČOV PN 11.11.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 16/2022 11.11.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 229/2022 11.11.2022 Aqua - Geo, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 61/2022 11.11.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve ev. č. 187/2022 obec Abrahám 11.11.2022 Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 314/2022 09.12.2022 M. Valíčková, A. Tomišová, J. Valíčková Stiahnuť
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 309/2022 09.12.2022 A. Illová Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 228/2022 - predaj vozidla Volkswagen LT 35 E. Č.: PN745AF 07.11.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 227/2022 - predaj vozidla Ford Ranger PN402BH 07.11.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 213/2022 - Výkon zemných a výkopových prác pri prepojení 32 ks vodovodných prípojok v Meste Vrbové na ulici Štefánikova 07.11.2022 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 119/2022 07.11.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o ukončení dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora ev. č. 228a/2022 01.11.2022 JUDr. Barbora Petrovič Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 154/2022 28.10.2022 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 215/2022 26.10.2022 SPORT legal, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 225/2022 25.10.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 224/2022 25.10.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 223/2022 24.10.2022 Peter Brezák Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 204/2022 24.10.2022 Radeton SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 212/2022 24.10.2022 Agrotis, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 194/2022 20.10.2022 Cez Kerestúr, o.z. Stiahnuť
Dohoda o súhrnnej akceptácii licenčných podmienok dodávaného softwarového vybavenia a o úhrade ceny za jeho dodanie ev. č. 205/2022 17.10.2022 CellQos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia serverovej infraštruktúry v budove sídla Tavos, a.s., ev. č. 206/2022 17.10.2022 CellQos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní poradenstva ev. č. 216/2022 17.10.2022 P.A.T., s.r.o. Stiahnuť
Nájomná zmluva - Mesto Hlohovec ev. č. 199/2022 17.10.2022 Mesto Hlohovec Stiahnuť
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. 212/2021 14.10.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy na objekte čerpacej stanice pitnej vody v obci Dechtice ev. č. 197/2022 14.10.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 207/2022 - dodávka stavebného a iného materiálu pre investičnú akciu "Cífer - hydrogeologický prieskum" 14.10.2022 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 94/2022 10.10.2022 AQUA-Kubiš, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Výmena cisternovej nadstavby na vozidle Tatra T815 ev. č. 200/2022 06.10.2022 AgroStar SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj: 178/2021, zmena termínu a realizácie diela - vypracovanie projektovej dokumentácie 05.10.2022 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - kúpa Pásového minirýpadla s podvalníkom Hitachi ZX26U-6 s prísl. v počte 1 ks ev. č. 198/2022 05.10.2022 MANNET spol. s.r.o. Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva - kúpa vodomerov s príslušenstvom ev. č. 191/2022 05.10.2022 Sensus Slovensko, a .s Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo - Realizácia vodomerných šácht a pripojení nehnuteľností na verejný vodovod v Obci Dolný Lopašov ev. č. 192/2022 05.10.2022 V-ALFATEC, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 210/2022 05.10.2022 Beáta Borutová Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 209/2022 05.10.2022 Beáta Borutová Stiahnuť
Licenčná zmluva č. A17112 k programu Praetor, evid.č.: 186/2022 05.10.2022 Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vodovodu DN100 a DN150 v Obci Dobrá Voda - II. etapa ev. č. 203/2022 04.10.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného vodovodu v Obci Jaslovské Bohunice ev. č. 202/2022 04.10.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 201/2022 04.01.2022 Ing. Silvia Jobbová Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 118/2022 - zmena termínu realizácie diela 03.10.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia chladiarenskej nadstavby na vozidlo Mitsubishi L200 Club 4x4 M6 ev. č. 26/2022 3.10.2022 AVIANA PLUS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 193/2022 03.10.2022 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 195/2022 03.10.2022 Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 196/2022 03.10.2022 Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica organizačná jednotka Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 190/2022 30.09.2022 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu čerp. stanice pitnej vody v obci Sokolovce ev. č. 151/2022 30.09.2022 MOVIJAN, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 179/2021 30.09.2022 AQUATIS, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj. 254/2021 22.09.2022 HYDROCOOP, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.:150/2022 22.09.2022 DOMO GLASS, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid. č. 189/2022 21.09.2022 Mário Gajarský Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o inštalácii dodávaných zariadení ev. č. 146/2022 21.09.2022 AUTOCONT s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok, evid. č. 188/2022 13.09.2022 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - obec Slov. Nová Ves, evid. č. 165/2022 13.09.2022 Obec Slovenská Nová Ves Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid. č. 173/2022 12.09.2022 Armwrestling klub Dobrá Voda Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - "SO 03 Kanalizácia - Splašková kanalizácia: Vetva A - 1. etapa", evid.č.: 181/2022 09.09.2022 Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, IBV Staré Konopisko, evid.č.: 180/2022 09.09.2022 Obec Krakovany Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 185/2022 06.09.2022 Zdenko Lekár Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 142/2022 - "Rekonštrukcia stavidiel budovy primárneho predčistenia na ČOV Zeleneč" 06.09.2022 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 179/2022 06.09.2022 NOVA 18, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 167/2022 31.08.2022 DANVID. spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 166/2022 31.08.2022 DANVID. spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 67/2022 - "zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS - 1 Smolenice" 31.08.2022 STAS - stavby a sanácie, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy a propagácii ev. č. 202/2021 31.08.2022 FC Spartak, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 170/2022 30.08.2022 obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 171/2022 30.08.2022 Obec Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 183/2022 30.08.2022 SLEZÁK & CO s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 182/2022 30.08.2022 SLEZÁK & CO s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 172/2022 30.08.2022 Občianske združenie Folklórna skupina Prvosienka Dobrá Voda Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 175/2022 24.08.2022 Peter Stríž Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácii ev. č. 178/2022 24.08.2022 Peter Stríž Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov ev. č. 177/2022 24.08.2022 Peter Stríž Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 176/2022 24.08.2022 Peter Stríž Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia cestnej komunikácie na ul. Kupeckého v Meste Piešťany, reg.č.: 168/2022 17.08.2022 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia mikrotunelovania pod Mlynským náhonom v obci Cífer, reg.č.: 139/2022 17.08.2022 LANÍK, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid.č.: 174/2022 17.08.2022 Obec Špačince Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč, reg.č.: 162/2022 16.08.2022 Regotrans, spol.s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Vrbové, reg.č.: 153/2022 16.08.2022 JRP trade, s.r.o., Martin nad Žitavou Stiahnuť
Zmluva o dielo - Zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGL-1 v lokalite prameňa Lopašovka, reg.č.: 148/2022 16.08.2022 ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vodovodu DN 100 v obci Dolné Orešany, reg.č.: 163/2022 16.08.2022 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 159 - "FORD RANGER" 11.08.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 158 - "MITSUBISHI L200" 11.08.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 152/2021 09.08.2022 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 147/2022 - "Dodanie a montáž recirkulačných čerpadiel v počte 4 ks na Čistiareň odpadových vôd Trnava, k.ú Zeleneč" 09.08.2022 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 150/2022 - "Realizácia presklenej kóje na prezentáciu historického vozidla v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." 09.08.2022 DOMO GLASS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 152/2022 - "Rekonštrukcia hlavného vzduchového potrubia biologického stupňa čistenia na čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč" 08.08.2022 EURO PUMP TECH, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ev .č. 170/2020 08.08.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 155/2022 - "Rekonštrukcia a zateplenie stropu skladu v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." 08.08.2022 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 154/2022 - "Výmena okien v priestoroch skladu v budove sídla Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s." 03.08.2022 Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 164/2022 08.08.2022 Ing. Tomáš Slivanský Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti ev. č. 149/2022 02.08.2022 E.R. Audit, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov ev. č. 129/2022 02.08.2022 obec Dolná Krupá Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 141/2022 - "Rekonštrukcia systému prevzdušňovania v regeneračných nádržiach na ČOV Trnava, k. ú. Zeleneč" 01.08.2022 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 145/2022 01.08.2022 obec Dechtice Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 140/2022 - "Rekonštrukcia kanalizácie na Bratislavskej ul. v Meste Trnava" 01.08.2022 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov ev. č. 157/2022 21.07.2022 SLEZÁK & CO s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií ev. č. 156/2022 21.07.2022 SLEZÁK & CO s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 136/2022 - "Dodanie a montáž drapáka piesku na čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč" 21.07.2022 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 135/2022 - "Rekonštrukcia objektu drapáka piesku na ČOV Trnava, k. ú. Zeleneč" 20.07.2022 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 103/2022 20.07.2022 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - "Celoobecná kanalizácia Boleráz - 1. stavba, 2. etapa, 3.časť", evid.č.: 144/2022 20.07.2022 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - "Predĺženie verejného vodovodu" v k.ú. Červeník, evid.č.: 143/2022 20.07.2022 TC Invest, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia oplotenia areálu čerpacej stanice pitnej vody Trnava - Bučanská, evid.č.: 104/2022 20.07.2022 EKOP sk s.r.o., Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 251/2022 - "Poronda, Zavar" 14.07.2022 Flat line, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 133/2022 - "Rekonštrukcia objektu Čerpacej stanice v Obci Cífer" 14.07.2022 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 121/2022 - "Regenerácia studní HS-5 a HS-6 na vodnom zdroji v Obci Horné Orešany" 14.07.2022 LIBARO, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 11 k Zmluve o prenájme tlačových zariadení ev. č. 83/2019 13.07.2022 Z+M servis a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 100/2022 13.07.2022 Lukostrelecký klub HORNÉ HÚŠČIE 3D Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy ev. č. 131/2022 13.07.2022 TERNO real estate s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií ev.č.obj.: 133/2021 07.07.2022 CellQos, a.s., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva - vodná stavba "Dechtice-Naháč, prívod vody", evid.č.: SRO 1/2022 07.07.2022 TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia stavidiel na čerpacej stanici vratného kalu na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč, evid.č.: 117/2022 07.07.2022 FERRMONT, a.s., Púchov Stiahnuť
Zmluva o dielo - Dodanie a montáž dúchadla na Čistiareň odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč, evid.č.: 116/2022 07.07.2022 FERRMONT, a.s., Púchov Stiahnuť
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo ev.č.: 200/2021 07.07.2022 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 6/2022 - naviac práce 07.07.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 17/2022 07.07.2022 Služby Cífer, s.r.o., Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva s licenčnou zmluvou - PD k stavbe "Rekonštrukcia vodovodu na ulici Šidúnky v obci Jaslovské Bohunice", reg.č.: 113/2022 06.07.2022 Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Kúpna zmluva - dodanie tovaru v súlade so zmluvou, evid.č.: 109/2022 06.07.2022 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 108/2022 - "rekonštrukcia objektu dúcharne na ČOV Trnava - k. ú. Zeleneč" 30.06.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 119/2022 - "Vybudovanie kanalizačnej prečerpávacej stanice ČS3 v obci Košolná" 30.06.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 118/2022 - Vybudovanie kanalizácie a KČS na ul. Šulekovská cesta v Meste Leopoldov" 30.06.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 132/2022 30.06.2022 Milan Schatz, Ava Trans Spedition, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy ev. č. 130/2022 23.06.2022 Ing. Martin Červenka Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 120/2022 - "Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému na čistiarni odpadových vôd Dechtice" 22.06.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 4/2022 - Rekonštrukcia odstredivky ALDEC 105, v.č. 5026373 na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč" 22.06.2022 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 90/2022 - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodojemu Trnava - Bučanská a poskytnutie súvisiace plnenia" 21.06.2022 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 111/2022 21.06.2022 obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 114/2022 21.06.2022 Slovensky rybársky zväz, mestská organizácia Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 101/2022 - "rekonštrukcia rozvodu úžitkovej vody na čerpacej stanici kalového hospodárstva na ČOV Trnava, k. ú. - Zeleneč" 21.06.2022 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov ev. č. 126/2022 20.06.2022 A.S. Partner, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 112/2022 20.06.2022 A.S. Partner, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok. č. 10 k Zmluve o prenájme tlačových zariadení ev č. 83/2019 16.06.2022 Z+M servis a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 9 k Zmluve o prenájme tlačových zariadení ev. č. 83/2019 16.06.2022 Z+M servis a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia lapača piesku č. 2 na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč, evid.č.: 62/2022 16.06.2022 FERRMONT, a.s., Púchov Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektrickej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 125/2022 16.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid.č.: 115/2022 16.06.2022 VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE, o.z., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektrickej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 124/2022 16.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektrickej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 123/2022 16.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektrickej elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ev. č. 122/2022 16.06.2022 Západoslovenská distribučná, a.s Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia prívodného potrubia z vodného zdroja ČS-1 do VDJ 200m3 v obci Cífer, časť IBV pri Gidre, evid.č.: 110/2022 16.06.2022 IC HOLDING, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia diaľkovodu DN1000 pod potokom Trnávka, evid.č.: 93/2022 16.06.2022 Aarsleff Hulín, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 102/2022 - "Rekonštrukcia kalového poľa na Čistiarni odpadových vôd Piešťany" 16.06.2022 PR AGRO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie laboratórií v sídle TAVOS, a.s., evid.č.: 105/2022 15.06.2022 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 183/2021 - "Rekonštrukcia kanalizácie na Streleckej ul. v Meste Trnava" 07.06.2022 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 106/2022 - "Realizácia systému vírenia vody v žľaboch jemných hrablíc na ČOV Trnava, k. ú. Zeleneč" 07.06.2022 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 95/2022 - Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. - Zeleneč" 01.06.2022 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 99/2022 - "Vyhotovenie kompenzačných rozvádzačov pre kompenzáciu účinníka elektrickej tg na kanalizačných prečerpávacích staniciach a ďalších objektoch spotreby elektrickej energie v prevádzke TAVOS, a.s." 01.06.2022 MINEL SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. 212/2021 31.05.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní Smart metering riešenia ev. č. 107/2022 27.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kanalizácie na Dopravnej ul. v meste Piešťany, evid.č.: 94/2022 25.05.2022 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektrického rozvádzača RM 051 na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč, evid. č.: 98/2022 25.05.2022 Hraška, s.r.o., Levice Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vodovodného liatinového potrubia DN 80 od križovatky ulíc Paulínska a ul. Dolné Bašty po ul. Strelecká, evid.č.: 91/2022 17.05.2022 INTHERM, s.r.o., Zeleneč Stiahnuť
Kúpna zmluva, evid.č. 88/2022 17.05.2022 Ľubica Žáková, rod. Žáková Stiahnuť
Dodatok č. 3 ku Zmluve na poskytovanie služieb na naloženie, prepravu, odber a uloženie čistiarenských stabilizovaných kalov č. 50/2006 17.05.2022 HAMOS, s.r.o., Šamorín Stiahnuť
Zmluva o dielo - Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch objednávateľa v roku 2022, evid.č.: 89/2022 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu primárneho predčistenia na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč, evid.č.: 96/2022 17.05.2022 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 87/2022 12.05.2022 red cube construction, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 86/2022 12.05.2022 red cube construction, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 82/2022 - "rekonštrukcia nizkonapäťových rozvádzačov stožiarových trafostaníc v Obci Madunice, Obci Veselé a Mesto Vrbové" 12.05.2022 NZES energy, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 83/2022 - "Realizácia osvetlenia exteriéru vodojemu Vrbové" 12.05.2022 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 84/2022 - "Dodanie a montáž fotovoltických zdrojov energie pre vodojem Boleráz a vodojem Horné Otrokovce" 10.05.2022 MINEL SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 22/2022 10.05.2022 obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 76/2022 - Realizácia klimatizácie v kanceláriách v závode TAVOS, a.s. v meste Trnava" 10.05.2022 EM-Tech, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 85/2022 10.05.2022 obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 7 ku Kúpnej zmluve č. 18/03 10.05.2022 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklame ev. č. 97/2022 10.05.2022 Futbalová asociácia starostov SR, o. z. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 92/2022 09.05.2022 Obec Ratkovce Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 75/2022 - "Výmena uzatváracích armatúr vo vodojeme Moravany nad Váhom" 04.05.2022 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 64/2022 - "Rekonštrukcia objektu čerpacej stanice pitnej vody Trnava - Kamenný mlyn" 29.04.2022 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 61/2022 - "Rekonštrukcia UN1B na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč" 28.04.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 74/2022 28.04.2022 Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica Nova Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 66/2022 28.04.2022 IN-EKO TEAM, s.r.o Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 63/2022 - "Rekonštrukcia technologického zriadenia vodojemu v obci Koplotovce" 26.04.2022 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 71/2022 26.04.2022 Prvý futbalový klub Piešťany Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 59/2022 - "Kúpa štvorkolesovej kosačky na diaľkové ovládanie" 26.04.2022 Marián Šupa Stiahnuť
Kúpna zmluva, č.: 78/2022 22.04.2022 zamestnanec Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rozšírenie systému vodárenského dispečingu na čerpacej stanici pitnej vody Veľké Orvište, evid.č.: 60/2022 22.04.2022 Regotrans, spol. s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - "Lokalita B1, Záhumenské, IBV 27 RD+14 RD, Križovany nad Dudváhom", evid.č.: 41/2022 22.04.2022 lipa development, s.r.o., Trnava a PERPETO, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu- "Lokalita B1 - Záhumenské, IBV 27 RD+14 RD, Križovany nad Dudváhom", evid.č.: 40/2022 22.04.2022 lipa development, s.r.o., Trnava a PERPETO, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia potrubí surového a prebytočného kalu na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč, reg.č.: 58/2022 21.04.2022 FERRMONT, a.s., Púchov Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia plynového potrubia k horákom bioplynu na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč, evid.č.: 57/2022 21.04.2022 FERRMONT, a.s., Púchov Stiahnuť
Poistná zmluva č. 411029107 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, evid.č.: 81/2022 21.04.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid.č.: 73/2022 21.04.2022 Zemko Peter, Pečeňady Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, evid.č.: 72/2022 20.04.2022 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca, záujmové združenie právnických osôb Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, evid.č.: 65/2022 20.04.2022 CableCom, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, evid.č.: 52/2022 20.04.2022 Združenie chatárov "Chaty Striebornica", o.z., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 53/2022 - "Regenerácia vrtov HS-1 a HS-4 na vodnom zdroji pitnej vody v obci Sokolovce" 12.04.2022 LIBARO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o elektronickom vyhotovovaní a zasielaní faktúr, evid.č.: 65a/2022 12.04.2022 KEMIFLOC, a.s., Přerov, CZ Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 56/2022 - "Montérske dodávkové vozidlá vo verzii L2H2 s prísl. v pošte 3 ks" 11.04.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 55/2022 - "montérske vozidlá vo vyhotovení 4x4 v počte 2 ks" 11.04.2022 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 67/2022 - Zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS - 1 Smolenice" 11.04.2022 STAS - stavby a sanácie, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 54/2022 11.04.2022 obec Dolná Krupá Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 31/2022 11.04.2022 Alžbeta Podmelová Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb ev. č. 68/2022 05.04.2022 CORA GEO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - dodanie a montáž horizontálneho čerpadla Saer na ČS Veľké Orvište, evid.č.: 47/2022 31.03.2022 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev.č . 50/2022 - "SO29 prípojka a rozvod vody, odvedenie odpadových vôd a odvedenie dažďových vôd" 31.03.2022 Opoj Rezidencia, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 49/2022 - "SO29 prípojka a rozvod vody, odvedenie odpadových vôd a odvedenie dažďových vôd" 31.03.2022 Opoj Rezidencia, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 54/2021 - "Rekonštrukcia UN1A na ČOV Zeleneč" 31.03.2022 PRAKTIKPUMP, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb ev. č. 77/2022 30.03.2022 Ing. Milan Štefánik, MBA.-MSAC Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 51/2022 30.03.2022 Jaroslava Pániková Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 46/2022 30.03.2022 Jaroslava Pániková Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnej služby, evid.č.: 69/2022 28.03.2022 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 48/2022- "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prístrešku vozidiel v sídle TAVOS, a.s. a poskytnutie služieb v oblasti inžinierskych činností" 28.03.2022 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 8 k zmluve o prenájme tlačových zariadení, ev.č.: 83/2019 25.03.2022 Z+M servis a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 44/2022 - "Rekonštrukcia elektroinštalácie a napojenie na čerpacej stanici pitnej vody v obci Rakovice" 25.03.2022 Regotrans, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 45/2022 25.03.2022 zamestnanec Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 116/2021 - "Rekonštrukcia potrubia DN600 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Vrbové (po studňu RH13) 24.03.2022 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 38/2022 22.03.2022 Obec Košolná Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 43/2022 - "Rekonštrukcia nízkonapäťového el. rozvádzača trafostanice na ČS pitnej vody v obci V. Orvište"Zmluva o dielo ev. č. 43/2022 - "Rekonštrukcia nízkonapäťového el. rozvádzača trafostanice na ČS pitnej vody v obci V. Orvište" 22.03.2022 AMPERA s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 42/2022 - "zariadenie Bargam XT2 za traktor pre zebr sena" 22.03.2022 MANNET, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve ev. č. 39/2015 22.03.2022 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 39/2022 - Celoobecný vodovod Cífer 6. stavba: miesta časť Jarná - 1. časť" 18.03.2022 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRENSKÝ PODNIK, štátny podnika Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 29/2022 17.3.2022 združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 32/2022 15.03.2022 Marek Podmela Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 36/2019 14.3.2022 AuPortal SK, s.r.o., Obec Cífer Stiahnuť
Nájomná zmluva ev. č. 37/2022 14.03.2022 TIDLY Reality s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č.36/2022 14.3.2022 Obec Boleráz Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 35/2019 - " Zmena spolukontrahenta" 14.3.2022 AuPortal SK, s.r.o., Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 7 k zmluve o prenájme tlačových zariadení ev. č. 83/2019 14.03.2022 Z+M servis, a. s. Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 35/2022 08.03.2022 zamestnanec Stiahnuť
Dohoda o odbere elektrickej energie prostredníctvom podružného elektromeru, ev.č.: 23/2022 08.03.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu v ev.č.: 27/2022 08.03.2022 PIPS SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu ev.č..prev.: 37/2019 - zmena spolukontrahenta 08.03.2022 Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu ev.č.prev.: 38/2019 - zmena spolukontrahenta 08.03.2022 Obec Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 30/2022 02.03.2022 zamestnanec Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 24/2022 02.03.2022 zamestnanec Stiahnuť
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o dielo č. 75/2019 02.03.2022 Tatra Billing, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - "Rozšírenie inžinierskych sietí vodovod a kanalizácia splašková Zvončín", vetva "ZV-P", ev.č.: 21/2022 02.03.2022 Obec Zvončín Stiahnuť
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev.č.obj.: 212/2021 28.02.2022 Strix assistance, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 20/2022 25.02.2022 obec Zvončín Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 229/2021 25.02.2022 Služby Cífer, s.r.o., Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy a bleskozvodu na dielni a sklade TAVOS, a.s. - závod Trnava, ev.č.: 25/2022 25.02.2022 Služby Cífer, s.r.o., Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 34/2022 - "Prevod vlastníckeho práva" 24.02.2022 podielový spoluvlastníci Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 18/2022 - " Prevod vlastníckeho práva k pozemku" 23.02.2022 Anna Lacková, rod. Žáková Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 13/2022 21.02.2022 obec Červeník Stiahnuť
Nájomná zmluva ev. č. 28/2022 - "Osadenie solárnych panelov k zabezpečeniu napojenia ultrazvukového merania" 21.02.2022 Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 16/2022 - " Rekonštrukcia liatinového vodovodu DN 100, DN125, DN150 v meste Trnava - Špačinská ul." 21.02.2022 CS, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 11/2022 - "Realizácia systému merania prietokov a monitorovania strát vody" 21.02.2022 Keners s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo: "Dodanie a montáž sacieho ramena s diaľkovým ovládaním na vozidlo Kaiser na podvozku MAN EČV PN 963 DP", ev.č.: 240/2021 17.02.2022 Zbyněk Doležal, Prostějov, ČR Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 15/2022 - "Rekonštrukcia stavebnej elektroinštalácie na ČS pitnej vody v obci Veľké Orvište" 14.02.2022 NZES energy, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby ev. č. 19/2022 11.02.2022 Zuzana Poláková Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o zriadení vecného bremena ev. č. 260/2021 - "Celoobecný vodovod" 11.02.2022 obec Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 14/2022 - " Kúpa osobného automobilu KIA STONIC" 11.02.2022 CARS IQ, spol. s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Celoobecný vodovod Cífer - 1.-3. stavba, ev.č.: 259/2021 10.02.2022 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 9/2022- "Rekonštrukcia objektu čerpacej stanice v obci Brestovany" 08.02.2022 Služby Cífer, s. r. o. Stiahnuť
Zmluvy o dielo ev. č. 17/2022 - "Rekonštrukcia priestorov administratívnej budovy na Čistiarni odpadových vôd Trnava – k.ú. Zeleneč" 08.02.2022 Služby Cífer, s. r. o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti inžinierskych činností ev. č. 30a/2022 03.02.2022 STAVEBKO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 8/2022 - "Dodanie a montáž reťazového kladkostrojaABUS GM8 1600.8-1 EF22 s elektrickým pojazdom na ČS Trnava - Bučanská 31.1.2022 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 10/2022 31.1.2022 Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 77/2019 31.1.2022 Mesto Vrbové, Real Market Development, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 76/2019 31.1.2022 Mesto Vrbové, Real Market Development, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 285/2021 31.1.2022 obec Šelpice Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 6/2022 - "Realizácia automatickej tlakovej stanice pitnej vody v obci Cífer - lokalita Mlynská" 25.01.2022 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 1/2022 - "SO 01 Vodovod - Trakovice inžinierske siete ulice pri potravinách" 25.01.2022 obec Trakovice Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 3/2022 25.01.2022 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 7/2022 - "Sieťové prepínače pre budovu Generálneho riaditeľstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s príslušenstvom" 25.01.2022 WDS Solutions, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. 152/2021 - " Rekonštrukcia vodovodu DN100 TT - Hajdóczyho ulica" 25.01.2022 Termomont Dolná Krupá, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 271/2021 - "SO 07 Vodovod" 14.01.2022 PUK plus, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 2/2022 - "Kúpa osobného automobilu KIA STONIC" 14.01.2022 CARS IQ, spol. s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 140/2020 - "Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN500" 14.01.2021 Aarsleff Hulín, s.r.o Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 150/2021 - "Rekonštrukcia zásobovacieho vodovodného potrubia DN500 PN - VDJ Moravany nad Váhom" 14.01.2021 Aarsleff Hulín, s.r.o Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 264/2021 13.01.2022 KALDO-INVEST, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 273/2021 13.01.2022 Spolok Dychová hudba Drahovčanka Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 269/2021 13.01.2022 GOODWILL plus, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 270/2021 GOODWILL plus, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ev. č. 212/2021 13.01.2022 Strix assistance, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby k ev. č. 231/2021 10.01.2022 Stanislav Vallo, Miroslava Vallová Stiahnuť
Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na HM zo ŠR, ev.č.: 5/2022 10.01.2022 Ministerstvo životného prostredia SR Stiahnuť
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu pre odberné miesto č. 4101456073, reg.č.: 284/2021 05.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu reg.č.: 101/2020 05.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 267/2021 - "Predĺženie kanalizácie" 05.01.2022 Obec Bučany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, ev.č.: 261/2021 05.01.2022 Obec Banka Stiahnuť
Servisná zmluva ev. č. 272/2021 05.01.2022 ARBE, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo, "Rekonštrukcia elektroinštalácie a napojenie na vodárenský dispečing; čerpacia stanica a vodojem Jablonec", reg.č.: 230/2021 04.01.2022 Regotrans, spol. s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, reg.č.: 236a/2021 04.01.2022 Irena Jakubičková, Juraj Engelhardt, Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena reg.č.: 235/2021 04.01.2022 Zuzana Poláková, Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena reg.č.: 234/2021 04.01.2022 Michal Greguš, Obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena reg.č.: 233/2021 04.01.2022 Pavol Červenka, Eva Červenková, Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, ev.č.: 283/2021 03.01.2022 Obec Križovany nad Dudváhom Stiahnuť
Kúpna zmluva - Meradlá, ev.č.: 282/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, stavba "Kanalizácia a vodovod", ev.č.: 281/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - "Kanalizácia obce Zeleneč - II. etapa", ev.č.: 280/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, "SO 05 Kanalizácia a kanalizačné prípojky, SO 06 Vodovod a prípojky vody, SO 07 Dažďová kanalizácia", ev.č.: 279/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, "Zeleneč-rozšírenie skupinového vodovodu SO 01, SO 02,SO 03, SO 05, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13", ev.č.: 278/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, vod. stavba "Kanalizácia a vodovod", ev.č.: 277/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, II a III. etapa - stav. objekt SO 07 Stoková sieť a SO 08 Kanalizačné prípojky, ev.č.: 276/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, I.etapa-výtlak V1 a prečerp. stanica, ev.č.: 275/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, Stoka AD-2, AD-3, ev.č.: 274/2021 03.01.2022 Obec Zeleneč Stiahnuť
Kúpna zmluva, 2 nákladné vozidlá PIAGGIO, ev.č.: 266/2021 22.12.2021 CARS IQ, spol.s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 243/2021 21.12.2021 SEZAKO Trnava, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 263/2021 - "Oprava prídavných nádrží vozidla KAISER EČV PN 953 DP" 21.12.2021 Zbyněk Doležel Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 241/2021 - "SO 05 Verejný rozvod vody OZ" 21.12.2021 LD-BUILDING, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 221/2021 21.12.2021 obec Vlčkovce Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti ev. č. 212/2021 21.12.2021 Strix assistance, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 146/2020 -"Vybudovanie kanalizácie v meste TT - Jačmenná, Koniarekova a Zavarská" 21.12.2021 Termomont Dolná Krupá, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 140/2021 - Rekonštrukcia objektu Čerpacej stanice v obci Ratnovce" 17.12.2021 REKOMPLETT s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o správe zamestnaneckých výhod v systéme Benefit Plus ev. č. 255/2021 17.12.2021 Benefit Management s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 180/2020 - "Rekonštrukcia vodojemu v obci Zvončín" 17.12.2021 HYDROSERVICE, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii investície č. 166/2020 17.12.2021 Obec Cífer Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 213/2021 - "Montérske vozidla vo vyhotovení 4x4 s príslušenstvom v počte 3 ks" 15.12.2021 CARS IQ, spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti č. A2021/006 ev. č. 268/2021 14.12.2021 E.R. Audit, spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ( Celoobecný vodovod Cífer - 5. stavba, miestna časť Pác), reg.č.: 250/2021 14.12.2021 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare, ev.č.: 265/2021 10.12.2021 Lukostrelecký klub HORNÉ HÚŠČIE 3D, Myjava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia monitorovacieho systému vozidiel GPS, reg.č.obj.: 190/2021 08.12.2021 Commander Services s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 229/2021 "Rekonštrukcia prevádzkových priestorov TAVOS, a. s. - závod Trnava" 08.12.2021 Služby Cífer, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 207a/2021 07.12.2021 obec Kátlovce Stiahnuť
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke elektriny č. 107/2018 07.12.2021 MAGNA ENERGIA, a. s. Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva ev. č. 239/2021 - "zrážadlo - koagulant pre účely chemického zrážania " 6.12.2021 KEMIFLOC SLOVAKIA s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo -"Realizácia prieskumných hydrogeologických vrtov na ČS Trnava - Bučanská", ev.č.: 215/2021 06.12.2021 Aqua-Geo, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 245/2021 - " IBV Michalská alej Šúrovce - SO 04 Kanalizácia splašková" 06.12.2021 Medipront, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 262/2021 03.12.2021 Spoločnosť pre zmysluplný život Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 247/2021 - "Dodanie a montáž dúchadiel Aerzen" 03.12.2021 AERZEN SLOVAKIA, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 248/2021- "pomalobežné miešadlo ABD Sulzer" 03.12.2021 TECHNOTRADING, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 257/2021 03.12.2021 NZES energy s.r.o., Nové Zámky Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 244/2021 02.12. 2021 obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 119/2021 "Rekonštrukcia vodovodu DN100 a DN150 v obci Dechtice" 02.12.2021 CS, s. r. o. , MIKROVRT, spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní poradenstva, ev.č.: 256/2021 01.12.2021 P.A.T., s.r.o., Spišská Nová Ves Stiahnuť
Kúpna zmluva - "Jablonec - Celoobecný vodovod", ev.č. : 253/2021 26.11.2021 Obec Jablonec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, ev.č. : 219/2021 26.11.2021 RAS Immobilien SK, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 56/2020 25.11.2021 Ferrmont, a.s., Púchov Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.: 181/2021 "Rekonštrukcia vodovodu DN80 Trnava - Agátová ulica" 25.11.2021 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia komplexného informačného systému logistiky a údržby, reg.č.: 242/2021 25.11.2021 YMS, a.s., Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 118/2021 - "Rekonštrukcia vodovodu v Trnave na Paulínskej ulici" 24.11.2021 CS, s. r. o. Stiahnuť
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy ev. č. 10/2021 24.11.2021 obec Jablonec Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, evid.č.: 226/2021 24.11.2021 WDS Solutions, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 6 k zmluve o prenájme tlačových zariadení, ev.č.: 83/2019 23.11.2021 Z+M servis a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 03 Kanalizácia splašková ev. č. 228/2021 24.11.2021 obec Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - SO 02 Vodovod ev. č. 227/2021 24.11.2021 obec Kátlovce Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č.: 149/2021 "Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hospodárska v Meste Piešťany" 23.11.2021 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 148/2021 - "Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Jána Kupeckého v Meste Piešťany" 22.11.2021 CS, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 84/2021 - "Rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Dolný Lopašov" 19.11.2021 CS, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva "Jablonec - Celoobecný vodovod" - Vodojem, reg.č.: 252/2021 16.11.2021 Obec Jablonec Stiahnuť
Dohoda o súhrnnej akceptácii licenčných podmienok dodávaného softwarového vybavenia a o úhrade ceny za jeho dodanie 16.11.2021 SWP, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o rozšírení programu ZIS is-USYS. net a o úhrade ceny za jeho dodanie (poskytnutie rozšírenej licencie) ev. č. 286/2021 15.11.2021 USYS Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 76/2021 08.11.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní - TUROŇ, spol. s.r.o., 237/2021 15.11.2021 TUROŇ, spol.s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 5 k zmluve o prenájme tlačových zariadení, ev. č.: 83/2019 13.11.2021 Z+M servis a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektov na ČS V. Orvište, ev.č.: 222/2021 11.11.2021 BEVVA, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Vodná stavba "Dechtice-Naháč, prívod vody", ev.č.:17/2021 11.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové - Naháč Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie na Streleckej ul. v meste Trnava, ev.č.: 183/2021 11.11.2021 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:236/2021 10.11.2021 Juraj Engelhardt Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:235/2021 10.11.2021 Zuzana Poláková, rod. Poláková Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:234/2021 10.11.2021 Michal Greguš Stiahnuť
Zmluva o dielo - Úprava a spevnenie prístupových a obslužných komunikácií ku KPS v Obci Hoste, ev.č.: 214/2021 10.11.2021 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:233/2021 10.11.2021 Pavol Červenka, Eva Červenková, rod. Rašlíková Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:232/2021 10.11.2021 Ing. Irena Jakubičková, rod. Engelhardtová Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ev.č.:231/2021 10.11.2021 Stanislav Vallo, Miroslava Vallová, rod. Válková Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, obec Rakovice, 128/2021 10.11.2021 Obec Rakovice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu, obec Rakovice, 127/2021 10.11.2021 Obec Rakovice Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 258/2021 09.11.2021 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 107/2020 8.11.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 217/2021 8.11.2021 Slovenský rybársky zväz Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe 8.11.2021 Obec Trakovice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č.obj.: 225/2021 06.11.2021 Strix assistance, s.r.o., Žlkovce Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia systému zabezpečenia objektov a areálu ČOV Piešťany, reg.č.obj.: 225/2021 03.11.2021 Strix assistance, s.r.o., Žlkovce Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 179/2021 02.11.2021 AQUATIS, a. s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 200/2021 02.11.2021 Termomont Dolná Krupá, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 211/2021 26.10.2021 AMEDIS spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 210/2021 26.10.2021 obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 205/2021 26.10.2021 Regotrans, spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 223/2021 26.10.2021 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č.207/2021 26.10.2021 Obec Hoste Stiahnuť
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 220/2021 22.10.2021 Slovak Telekom, a. s. Stiahnuť
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní strážnej služby v objektoch TAVOS, a. s. Piešťany č. 218/2021 21.10.2021 BOA-S spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti archeológie č. 204/2021 20.10.2021 PAMARCH, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 198/2021 20.10.2021 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 195/2021 20.10.2021 Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 209/2021 20.10.2021 PRAKTIKPUMP, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prečerpávania odpadových vôd č. 4/2021 20.10.2021 ČAJKOV BV, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, evid.č.: 212/2021 19.10.2021 Strix assistance, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 85/2021 15.10.2021 AQUA-Kubiš, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 224/2021 - "kúpa stavebného materiálu" 14.10.2021 Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve 25/2021- dohoda o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s poškodením systému prevzdušnenia nitrifikačných nádrží 14.10.2021 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Stiahnuť
darovacia zmluva 13.10.2021 Smart Solving s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 191/2021 13.10.2021 Koland, s. r. o. Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou č. 216/2021 12.10.2021 CARS IQ, spol. s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci č. 203/2021 6.10.2021 RENOMIA, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 54/2021 5.10.2021 Praktikpump, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve 46/2018 5.10.2021 SIOX s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe 4.10.2021 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe 4.10.2021 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 57/2021 1.10.2021 Obec Dechtice Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 178/2021 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Rekonštrukciu vodovodu DN600od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín 30.9.2021 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o., AQUAMAAT, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodaní softvéru a licenčná zmluva ev. č. 194/2021 30.9.2021 CORA GEO, s.r.o., Stiahnuť
Dodatok č. 8 Zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie obce Križovany nad Dudváhom 30.09.2021 obec Križovany nad Dudváhom Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 177/2021 - "Hoste splašková kan. a ČS - Stoky HA2, HA3.2, HA5" 30.9.2021 Obec Hoste Stiahnuť
Zmluva o dielo-Realizácia kamerového systému na čistiarni odpadových vôd Zeleneč, reg.č.obj.:197b/2021 29.09.2021 Strix assistance, s.r.o., Žlkovce Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 189/2021 - polep vozidiel 16.09.2021 TRITY PLUS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 182/2021 16.9.2021 Mannet spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 173/2021 16.9.2021 Sallerova slovenská výstavba, k.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 172/2021 16.9.2021 Sallerova slovenská výstavba, k.s. Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe ev. č. 171/2021 -"Rozšírenie verejného vodovodu mesto Vrbové Šteruská cesta" 16.9.2021 Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 143a/2021 - "Rekonštrukcia kabeláže v budove TAVOS, a.s. - Trnava" 16.9.2021 Datalan, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 17.8.2020 16.9.2021 Mesto Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2/2021- Realizácia zákazníckeho centra v priestoroch AB v sídle TAVOS, a.s v Piešťanoch 16.9.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 181/2021 - "Rekonštrukcia vodovodu DN 80 - Trnava Agátová ulica" 14.9.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 180/2021 - "Rekonštrukcia vodovodu DN 80 - Trnava Kvetná ulica" 14.9.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 149/2021 - "Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Hospodárska v meste Piešťany" 14.9.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 148/2021 - "Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Jána Kupeckého v meste Piešťany" 14.9.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch, reg.č.obj.: 197a/2021 10.09.2021 Strix assistance, s.r.o., Žlkovce Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 188/2021 9.9.2021 COOp Jednota Trnava, spotrebné družstvo Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme tlačových zariadení č. 83/2019 06.09.2021 Z+M servis, a. s. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci č. 184/2021 2.9.2021 Asociácia vodárenských spoločností Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu č. 176/2021 - "Rozšírenie vodovodu v priemyselnom areáli Šelpice" 2.9.2021 TT - TRANS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy a propagácii č. 202/2021 30.8.2021 FC Spartak, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 151/2021 - Rekonštrukcia kanalizácie na Mudroňovej ul. v Meste Piešťany 26.8.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 175/2021- oslavy 100. výročia športu v Ružindole 26.8.2021 Obec Ružindol Stiahnuť
Dodatky/prílohy k Zmluve o združenej dodávke elektriny 25.8.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Dodatok č. k rámcovej zmluve o spolupráci - MT Profesional Plus Classic 21.08.2021 Slovak Telekom, a. s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 167/2021 - Rekonštrukcia lapača piesku č. 1 na ČOV Zeleneč 20.8.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 146/2020 - Vybudovanie kanalizácie v meste Trnava na uliciach Jačmenná, Koniarekova a Zavarská 19.8.2021 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 94/2021 - Rekonštrukcia vodovodu DN 100 - Poľná ulica 19.8.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 254/2021 - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Leopoldove" 17.08.2021 HYDROCOOP, spol. s.r.o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo č. 86/2021 - vykonávanie rádiochemických rozborov vzoriek vody s vystavením akreditovaného protokolu 16.8.2021 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 152/2021 - Rekonštrukcia vodovodu DN 100 Trnava - Hajdóczyho ulica 16.8.2021 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 164/2021 - Rekonštrukcia strechy vyhnívacej nádrže č. 2 na čistiarni odpadových vôd Piešťany 16.8.2021 VIKI spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 95/2005 o likvidácii odpadov kategórie "O" zo dňa 06.09.2005 13.8.2021 BEMAT, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o akceptácii licenčných podmienok dodávaného softwarového vybavenia ORACLE a o úhrade ceny za jeho dodanie (poskytnutie licencie) č. 153/2021 13.8.2021 Ing. Milan Šútora - CORNIX plus Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 163/2021 - Rozšírenie systému kanalizačného dispečingu 9.8.2021 Regotrans, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 146/2021 - Rekonštrukcia kanalizačnej prečerpávacej stanice č.2 v Meste Vrbové na ulici Vinohradnícka 9.8.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 145/2021 - Rekonštrukcia prečerpávacej stanice č. 1 v Meste Vrbové na ulici Kopaničky 9.8.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 161/2021 - Vybudovanie elektrickej prípojky k prameňu Mariáš v obci Dobrá voda 5.8.2021 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 154/2021 - Sanácia oporného múru na vodojeme v Hlohovci 5.8.2021 REKOSTA Piešťany, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. prev.: 92/2021 2.8.2021 Obec Chtelnica Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. 56/2021 - "Predĺženie vodovodu v obci Koplotovce" 29.07.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu č. 165/2021 27.7.2021 Street Production s.r.o Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 157/2021 - 1000 € na nákup pomôcok a výstroje 27.7.2021 Spartakovské Ženy Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 150/2021 - Rekonštrukcia zásobovacieho vodovodného potrubia DN500 Piešťany - VDJ Moravany nad Váhom (1. a 3. úsek) 27.7.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 144/2021 - Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Lúčna v meste Piešťany 27.7.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. obj.: 186/2020 - rekonštrukcia vodovodu DN250 v meste Vrbové na ul. Vinohradnícka 26.7.2021 CS, s.r.o., MIKROVRT, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 61/2021 - Predĺženie vodovodu v obci Borovce 23.7.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 142/2021 - Dodanie a montáž drapáka na štrk na ČOV Zeleneč 22.7.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 119/2021 - Rekonštrukcia vodovodu DN100 a DN150 v obci Dechtice 21.7.2021 CS, s.r.o. , MIKROVRT, spol. s.r.o. Stiahnuť
Nájomná zmluva s dohodou o práve kúpy prenajatej nehnuteľnosti - pozemok par. reg. E parc. č. 1784 v k.ú. Smolenice, Obec: Smolenice, Okres: Trnava 21.7.2021 Obec Smolenice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 184/2020 - Rekonštrukcia výtlačných vodovodných potrubí zo studní n a ČS Dechtice 21.7.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 155/2021 20.7.2021 Peter Zemko Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, ev.č. 160/2021 19.07.2021 GARGO s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností ev. č. 156/2021 12.7.2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 54/2021 - Rekonštrukcia UN1A na ČOV Zeleneč 12.7.2021 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 15/2021 - kanalizácia - Obytná zóna Kamenný mlyn – IV. etapa 9.7.2021 Mefal Invest, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 14/2021 - vodovod - Obytná zóna Kamenný mlyn – IV. etapa 9.7.2021 Mefal Invest, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 13/2021 - kanalizácia - OZ Kamenný mlyn – Obytná zóna– I. etapa 1.časť 9.7.2021 Mefal Invest, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 12/2021 - vodovod - OZ Kamenný mlyn – Obytná zóna– I. etapa 1.časť 9.7.2021 Mefal Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 141/2021 - Parková výsadba pred areálom sídla TAVOS, a.s. 8.7.2021 Juraj Dechtický OKRASNÉ a OVOCNÉ DREVINY Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 143/2021 - Rekonštrukcia kabeláže v budove sídla objednávateľa a v závode objednávateľa v meste Trnava 8.7.2021 CableCom, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 70/2020 - Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Trnava 30.6.2021 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 140/2021 - Rekonštrukcia objektu Čerpacej stanice v obci Ratnovce 30.6.2021 REKOMPLETT s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o splátkovom úvere č. 147/2021 28.6.2021 Tatra banka a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 136/2021 - Dodanie a montáž frekvenčných meničov na dočasný vodný zdroj Leopoldov, čerpaciu stanicu Sokolovce a čerpaciu stanicu Madunice 24.6.2021 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie č. 126/2021 - IBV Hliník - 7 RD, Križovany nad Dudváhom 23.6.2021 AMMK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu č. 125/2021 - IBV Hliník - 7 RD, Križovany nad Dudváhom 23.6.2021 AMMK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 185/2020 - Dodanie a montáž zariadení pre zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizácie v meste Trnava 23.6.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu č. 124/2021 - "Rozšírenie ver. vodovodu par. č. 141/1, 137/2, 136/147, 136/99 Sokolovce" 23.6.2021 AQUA-Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 137/2020 - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli sídla TAVOS, a.s. a časti príjazdovej komunikácie 23.6.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie č. 138/2021 - Predĺženie ver. kanalizácie - Rekonštrukcia skladu na bytový dom v k.ú. Špačince 23.6.2021 J-STAVING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poverení spracovania osobných údajov, ev.č.: 187/2021 23.06.2021 A.S.Partner Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu č. 137/2021 - Predĺženie ver. vodovodu - Rekonštrukcia skladu na bytový dom v k.ú. Špačince 23.6.2021 J-STAVING s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 135/2021 - uskutočnenie prezencie akcionárov a sčítanie hlasov v rámci rokovania VZ 23.6.2021 A.S. Partner, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 115/2021 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu DN800 VDJ Zvončín - Trnava, šachta Suchovská cesta 23.6.2021 PIPS SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 133/2021 - zabezpeč. strateg. riadenia oddelenia IT a správy IS 21.6.2021 CellQoS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 118/2021 - Rekonštrukcia vodovodu v Trnave na Paulínskej ulici 17.6.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 117/2021 - Rekonštrukcia diaľkovodu DN 1000 z VDJ Zvočín do VDJ Trnava - II. a III. etapa 17.6.2021 CS, s.r.o., PATOK, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme tlačových zariadení, ev.č.: 83/2019 17.06.2021 Z+M servis a.s., Bratislava Stiahnuť
Darovacia zmuva č. 11/2021 - „SO 300 Rozvod pitnej vody“ vybudovaný v rámci stavby „IBV Vrbové – Šípkovec, inžinierske siete" 11.6.2021 Longleaf s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 111/2020 - Rekonštrukcia sacieho a výtlačného potrubia v čerpacej stanici Veľké Orvište 11.6.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 130/2021 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kanalizačnej prečerpávacej stanice kúpeľný ostrov, Piešťany 11.6.2021 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 9/2021 „SO - 3.01 Splašková kanalizácia“ vybudovaná v rámci stavby „Inžinierske siete a obslužná komunikácia – Piešťany – Bodona“ 11.6.2021 Pozemstav a.s. , VOD-EKO a.s., Trenčín Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 8/2021- „SO – 2.01 Pitný vodovod“, vybudovaný v rámci stavby „Inžinierske siete a obslužná komunikácia – Piešťany – Bodona“ 11.6.2021 Pozemstav a.s. , VOD-EKO a.s., Trenčín Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pre realizácii investície č. 52/2021- Vlčkovce - ulica pri cintoríne - SO 03 Kanalizácia 10.6.2021 Obec Vlčkovce Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 129/2021 - Rekonštrukcia vodovodov v Trnave na ul. Zelený kríčok 10.6.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu č. 139/2021 - Rozšírenie ver. vodovodu - IBV Borovce 10.6.2021 Borrex, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 57/2021 - Realizácia technologického zariadenia pre dopravu zhrabkov z hrubých hrablíc na ČOV Zeleneč 9.6.2021 IN-EKO TEAM, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 120/2021 8.6.2021 Telovýchovná jednota Družstevník Žlkovce Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 123/2021 - 1 ks DACIA DOKKER VAN 8.6.2021 CARS IQ, spol s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 122/2021 - 1 ks KIA CEED 8.6.2021 CARS IQ, spol s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 116/2021 - Rekonštrukcia potrubia DN 600 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Vrbové (po studňu RH13) 4.6.2021 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 114/2021 3.6.2021 MINEL SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 113/2021 3.6.2021 MAXONE, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva na vykonanie diela: "Diaľkový odpočet vodomerov" č. 132/2021 3.6.2021 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní komplexného TMS riešenia č. 131/2021 3.6.2021 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 134/2021 1.6.2021 Karol Kováč Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 121/2021 31.5.2021 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 85/2021 31.5.2021 AQUA-Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 109/2021 28.5.2021 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 108/2021 28.5.2021 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 67/2021 - Rekonštrukcia azbestocementového vodovodného potrubia v obci Dolné Orešany 28.5.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 84/2021 27.5.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 103/2021 27.5.2021 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní 208/2021 26. 05. 2021 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 104/2021 25.5.2021 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k tovaru č. 102/2021 24.5.2021 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k tovaru č. 96/2021 24.5.2021 CARS IQ, spol s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 Zmluve o dielo 75/2021 20.05.2021 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 110/2021 20.05.2021 Mária Kališová Stiahnuť
Kúpna zmluva 80a/2021 20.05.2021 Pavel Gajdoš Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri vedecko-výskumnej činnosti ev. č. 111/2021 18.5.2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecných bremien 112/2021 18.5.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 55/2021 - stolárske výrobky, nábytok a vybavenie do zákazníckeho centra v budov sídla s príslušenstvom 17.5.2021 LIGNOFER, spol. s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 106/2021 17.5.2021 OŠK Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 53/2021 14.5.2021 Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o dielo 100/2021 14.5.2021 LIBARO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 105/2021 14.5.2021 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Stiahnuť
Zmluva o dielo 95/2021 6.5.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 94/2021 6.5.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o prijímaní platobných kariet č. 365/2019 5.5.23021 Tatra banka a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 98/2021 4.5.2021 Obec Vlčkovce Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo 93/2021 4.5.2021 AQUA-Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 70/2020 3.5.2021 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 138/2020 3.5.2021 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 99/2021 3.5.2021 Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 92/2021 3.5.2021 Obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 91/2021 - "Demontáž strešného plášťa vyhnívacej nádrže č. 3 na ČOV Zeleneč" 3.5.2021 VIKI, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 89/2021 3.5.2021 Alacres, s.r.o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo č. 107/2021 - Realizácia stavebných opráv a údržby vodovodnej kanalizačnej infraštruktúry vo vlastníctve alebo prevádzke Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v okrese Trnava 3.5.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 79/2021 - fekálne vozidlo TATRA T 815 P13 2 208 3.5.2021 Obec Jablonec Stiahnuť
Zmluva k pilotnému projektu na realizáciu Systému Online monitoringu a automatického zberu dát FlexNet ev. č. 58/2021 29.4.2021 Sensus Slovensko a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 50/2021 - "Realizácie klimatizácie zákazníckeho centra v sídle TAVOS, a.s." 23.4.2021 EM-tech, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 72/2021 -"SO216 Jednotná kanalizácia" 23.4.2021 Arboria Land Development s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 71/2021 23.4.2021 Arboria Land Development s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 155/2020 23.4.2021 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 88/2021 -"IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete - SO 03 Splašková kanalizácia" 23.4.2021 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 87/2021 -"Celoobecná kanalizácia Boleráz 1. stavba - 2. etapa - 3. časť" 3.4.2021 Obec Boleráz Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 77/2021 - "Špačince - kanalizácia Čerešňová ulica, predĺženie výtlaku Dolná Krupá- Špačince" 23.4.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 76/2021 -"Vybudovanie šachty nad vrtom a rekonštrukcia rozvodov vody na čistiarni odp. vôd Zeleneč" 23.4.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 70/2021 22.4.2021 Vypra plus, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 69/2021 -"IBV Horná Pažiť Zvončín" 22.4.2021 Vypra plus, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 101/2021 22.4.2021 zamestnanec Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 26/2021 21.04.2021 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 27/2021 21.04.2021 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 30/2021 21.04.2021 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, ev.č.: 31/2021 21.04.2021 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 156/2020 19.4.2021 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 16.4.2021 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 74/2021 15.4.2021 Obec Častkovce Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 22/2019 15.4.2021 Kemifloc Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 15.4.2021 Aprox invest spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 75/2021 - "Rekonštrukcia vodovodu DN250 zo Studne S3 na ČS Trnava - Bučanská" 14.4.2021 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy ev. č. 73/2021 14.04.2021 Tomáš Ťažký - TD-SERVIS Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 66/2021 - "Kanalizácia na ulici Zavarská, Koniarekova, Jačmenná v meste Trnava" 14.4.2021 Trnavský samosprávny kraj Stiahnuť
Zmluva o dielo 61/2021 14.4.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 83/2021 - "KIA CEED" 13.04.2021 Mrg. Mária Schwarzová Stiahnuť
Kúpna zmluva 65/2021 - "Prevod vlastníckeho práva k vodnej stavbe SO 03 Kanalizácia jednotná gravitačná" 9.4.2021 United Industries a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 64/2021 - "Prevod vlastníckeho práva k vodnej stavbe SO 02 Vodovod - IBV - Pekné pole- IV. 2 etapa" 9.4.2021 United Industries a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 63/2021 - "IBV Trnava Pekné Pole-IV. - I. etapa" 9.4.2021 United Industries a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 62/2021 - "SO 02 Vodovod - Pekné Pole Trnava - IV. - I. etapa" 9.4.2021 United Industries a.s. Stiahnuť
Nájomná zmluva č. 206/2021 09. 04. 2021 Mesto Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 180/2020 9.4.2021 Hydroservice, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev č. 56/2021 - "Predĺženie vodovodu v obci Koplotovce" 9.4.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 51/2021 - "Realizácia obtoku usadzovacej nádrže na ČOV Zeleneč" 8.4.2021 Ferrmont, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 38/2021 - "SO 14 Splašková kanalizácia" 8.4.2021 Obec Opoj Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 37/2021 8.4.2021 Obec Opoj Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 186/2020 - "Rekonštrukcia vodovodu DN250 v meste Vrbové na ul. Vinohradnícka" 6.4.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 191/2020 - Modernizácia skladového hospodárstva - skladu vodomerov v závode objednávateľa v Trnave 1.4.2021 ANASTAV, s.r.o Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku zmluve 828/2020 1.4.2021 Mesto Trnava Stiahnuť
Poistná zmluva ev. č. 80/2021 1.4.2021 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 79a/2021 29.03.2021 zamestnanec Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb ev. č. 78/2021 26.3.2021 CORA GEO, s.r.o., Martin Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 40/2021 24.3.2021 Easy Solution, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 40/2021 24.3.2021 Easy Solution, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 184/2020 24.3.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 47/2021 "Kúpa vodnej stavby SO 02.1 Vodovod - 2. časť " 23.3.2021 A.S.Eurokomerz s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 48/2021 - "Kanalizácia SO 03 Splašková kanalizácia" 23.3.2021 A.S.Eurokomerz s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní služby TatraPay ev. č. 68/2021 22.3.2021 Tatra banka, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 7 k Zmluve o prevádzkovaní kanalizácie 18.3.2021 Obec Križovany nad Dudváhom Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 181/2020 - "Dodanie a montáž horáka zbytkového bioplynu na ČOV Piešťany" 17.3.2021 K&K technology, a.s. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní ev. č. 36/2021 17.03.2021 Ing. Peter Polčík Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 52/2021 16.3.2021 Obec Vlčkovce Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 2/2021 - " realizácia zákazníckeho centra v priestoroch budovy TAVOS v PN" 16.3.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k dohode o úprave vzájomných práv a povinností 16.3.2021 Obecná kanalizačná, s.r.o Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 35/2021 16.3.2021 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 34/2021 16.3.2021 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 33/2021 16.3.2021 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 32/2021 16.3.2021 BTK Invest, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie ev. č. 43/2021 11.3.2021 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevádzke verejného vodovodu ev. č. 42/2021 11.3.2021 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície ev. č. 8/2021 8.3.2021 Obec Šelpice Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 7/2021 - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu VN3 na ČOV Zeleneč a poskyt. súvisiaceho plnenia" 8.3.2021 K&K technology, a.s. Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve 140/2020 2.3.2021 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve 100/2020 2.3.2021 Ferrmont, a.s. Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.110/2020 1.3.2021 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 01.03.2021 Vavrotherm, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 39/2021 26.2.2021 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna a nájomná zmluva ev. č. 25/2021 26.2.2021 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 6/2021 11.2.2021 TT - trans s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 11.02.2021 Občan Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 11.02.2021 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 11.02.2021 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 137/2020 11.02.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri vedecko - výskumnej činnosti 11.02.2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.02.2021 Ing. Oto Ormandy - OTORM Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení prečerpávania odpadových vôd 10.2.2021 Čajkov BV, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 2.2.2021 Softip, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 1.2.2021 PSB, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva, ev.č.: 3/2021 1.2.2021 Mannet spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb SOC 25.1.2021 GAMO, a.s. Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení BO a NP 25.1.2021 GAMO, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 25.1.2021 Rekomplett s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 25.1.2021 Ferrmont, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 20.1.2021 Hydroservice, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.1.2021 Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry 20.1.2021 Obec Podolie Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve 20.1.2021 Z+M Servis Stiahnuť
Kúpna zmluva 14.1.2021 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. 01/2021 14.01.2021 mesto Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva 11.1.2021 AMEDIS spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 131/2020 11.1.2021 CS, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 001 k zmluve 4.1.2021 SPP Stiahnuť
Kúpna zmluva s dohodou o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k tovaru ev. č. 156/2020 4.1.2021 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve 18.12.2020 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 12 k zmluve 18.12.2020 BOA-S spol. s r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva 8.12.2020 Pekné pole, s.r.o. v likvidácii Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 8.12.2020 Obec Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 8.12.2020 Paris Nails, s.r.o. Stiahnuť
Servisná zmluva 8.12.2020 Cross Zlín, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 7.12.2020 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o dielo 7.12.2020 Hydrocoop, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Trakovice Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 7.12.2020 Ferrmont, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 7.12.2020 Anastav, s.r.o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o údržbe a opravách 7.12.2020 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 7.12.2020 A.S.Eurokomertz, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 7.12.2020 A.S.Eurokomertz, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o vytvorení diela 7.12.2020 Webgate s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 7.12.2020 Hydrocoop, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Košolná Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny 7.12.2020 Magna Energia a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva 7.12.2020 zamestnanec Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 7.12.2020 Aprox invest, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 30.11.2020 Cars IQ, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva 27.11.2020 SPP, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 27.11.2020 MaBara, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluve 23.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.11.2020 Obec Trebatice Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 20.11.2020 Zempres, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2039003 13.11.2020 Softip, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 12.11.2020 Banské Projekty, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 12.11.2020 Zempres, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.11.2020 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.11.2020 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 10.11.2020 zamestnanec Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 10.11.2020 Pfeiffer SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluve 10.11.2020 Z+M servis Stiahnuť
Zmluva o dielo 6.11.2020 MONSTAV Projekt, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 6.11.2020 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 6.11.2020 TBB servis Stiahnuť
Rámcová zmluva 5.11.2020 J&T banka, a.s. Stiahnuť
Zluva o dielo 27.10.2020 WDS Solutions, s.r.o. Stiahnuť
Zluva o dielo 27.10.2020 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 149/2020 - Rekonštrukcia kanalizačného zberača DN300 Dolná Krupá - Trnava, časť Špačinská cesta 27.10.2020 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.10.2020 Horné Húščie 3D Stiahnuť
Zmluva o dielo 23.10.2020 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 23.10.2020 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 23.10.2020 Minel SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 23.10.2020 A Care, s.r.o. Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva a nájomná zmluva 23.10.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 7.9.2020 Minel SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti 22.10.2020 E.R. Audit, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 21.10.2020 Altec, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 21.10.2020 Multimontáže, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 131/2020 - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli TAVOS, a.s. - závod Trnava 21.10.2020 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 21.10.2020 ItexPRO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 137/2020- Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli TAVOS, a.s. a príjazdovej cestnej komunikácie 21.10.2020 CS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 21.10.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Dodatok ku kúpnej zmluve 20.10.2020 Kováč, Kováčová Stiahnuť
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš Stiahnuť
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš Stiahnuť
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš Stiahnuť
dodatok k zmluve 13.10.2020 Eduard Kučkovský Stiahnuť
Zmluva o dielo - ev. č. 109/2020 - Rekonštrukcia strechy garáží a údržby v sídle TAVOS, a.s. 12.10.2020 CS s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 8.10.2020 Zamestnanec Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 8.10.2020 Mesto Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 8.10.2020 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 8.10.2020 Obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Komisionárska zmluva 30.9.2020 CARS IQ, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 29.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o dielo 29.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o dielo 23.9.2020 Maxone, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 Balneologické múzeum Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 Obec Dolný Lopašov Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 TJ Družstevník Žlkovce Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve 23.9.2020 Softip, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 18.9.2020 ELMONT HC, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 18.9.2020 PROWIN, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 18.9.2020 Lidařík, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 17.9.2020 Obec Očkov Stiahnuť
Zmluva o dielo 8.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 8.9.2020 DL Group s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení prečerpávania odpadových vôd 7.9.2020 Čajkov BV s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 7.9.2020 Vodostav plus s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 7.9.2020 Mesto Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva ev. č. 97/2020 26.8.2020 Kováč, Kováčová Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 92/2020 18.08.2020 mesto Leopoldov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 93/2020 18.08.2020 mesto Leopoldov Stiahnuť
Zmluva o dielo 11.8.2020 EM-Tech s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní 10.8.2020 Presskan Stiahnuť
Kúpna zmluva 10.8.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva 10.8.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 10.8.2020 Obec Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.8.2020 AQUA-Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 10.8.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 10.8.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, byt. dom č. 376, Opoj 29.07.2020 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, bytový dom č. 375, Opoj 29.07.2020 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, bytový dom č. 374, Opoj 29.07.2020 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní, bytový dom č. 377, Opoj 29.07.2020 MEZON Services Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
dodatok k zmluve o dielo 16.7.2020 Vodohospodárske stavby a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo 16.7.2020 Regotrans spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 16.7.2020 Lidařík, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 15.7.2020 Marián Šupa Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo 15.7.2020 Marek Balaga - MBK Stiahnuť
Kúpna zmluva 6.7.2020 Obec Borovce Stiahnuť
Kúpna zmluva 6.7.2020 Obec Borovce Stiahnuť
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 6.7.2020 Monstav Projekt, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 6.7.2020 DL Group, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 6.7.2020 DL Group, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vytvorenie halového objektu pre parkovanie motorových vozidiel, reg.č.obj.: 68/2020 02.07.2020 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo rekonštrukcia elektroinštalácie Sokolovce 29.6.2020 Multimontáže, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo na dodanie a montáž separátora piesku na ČOV Piešťany 29.6.2020 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 29.6.2020 AROX Invest, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 29.6.2020 Ing. Rudolf Hasička EKOSTA 2000 - ekologické stavby Stiahnuť
Zmluva o dielo na rekonštrukciu odľahčovacích komôr v Trnave 29.6.2020 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 61/2020 - Horizontálne čerpadlo na pitnú vodu 24.06.2020 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 59/2020 - Horizontálne čerpadlo na pitnú vodu 24.06.2020 PRAKTIKPUMP, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 63/2020 - Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia 24.06.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 62/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu 24.06.2020 HYDROCOOP, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 95/2005 o likvidácii odpadov 24.06.2020 BEMAT, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 60/2020 - ponorné kalové čerpadlo 24.06.2020 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 24.6.2020 A.S.Partner, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 56/2020 - ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému 12.06.2020 FERRMONT, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 55/2020 10.06.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 152/2019 03.06.2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 54/2020 - Analyzátor Biogas 5000 03.06.2020 Chromservis SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 47/2020 - Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 600 z ČS Veľké Orvište do VDJ Vrbové 29.05.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo č. 58/2020 - Vykonávanie rádiochemických rozborov vzoriek vody s vystavením akreditovaného protokolu 27.05.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 53/2020 - Dodanie a montáž 2 ks horizontálnych čerpadiel na čerpacej stanici Dechtice 27.05.2020 MaBara, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 155/2019 27.05.2020 VODOSTAV PLUS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 51/2020 - Vypracovanie komplexnej finančno-ekonomickej analýzy TAVOS, a.s. za obdobie rokov 2015-2019 26.05.2020 EKVITA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 49/2020 26.05.2020 ALACRES, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 50/2020 26.05.2020 ALACRES, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 52/2020 26.05.2020 Salve Real Estates, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy č. 100/2019 26.05.2020 Blaško Trans s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o urovnaní 19.05.2020 KAISER Eastern Europe, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 48/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu výtlačných potrubí zo studní vodného zdroja Dechtice 18.05.2020 HYDROCOOP, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 46/2020 - Oprava plochých striech čerpacej stanice a chlórovne v obci Dobrá Voda 15.05.2020 Marek Balaga - MBK Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 44/2020 - Dodanie a montáž regulačného vetilu na VDJ Vrbové 13.05.2020 SERVOSYSTEM, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 45/2020 - čerpadlá 13.05.2020 BELUMI PUMPY, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k č. zmluvy objednávateľa 46/2018 12.05.2020 SIOX s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva č. 43/2020 07.05.2020 Účastník 2, Účastník 3 Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti č. 42/2020 04.05.2020 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 41/2020 - Rekonštrukcia garáží na ČOV Zeleneč 28.04.2020 roads & work s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy č. 89/19 24.04.2020 Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOLS Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 40/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu (Veľké Orvište) 24.04.2020 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 38/2020 - Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických 22.04.2020 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve ev. č. obj. 39/2015 (39/2020) 22.04.2020 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti - "poskytnutie reklamných služieb" 21.04.2020 KEMIFLOC SLOVAKIA s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 37/2020 - Rekonštrukcia sacieho potrubia v čerpacej stanici Dechtice 17.04.2020 MaBara, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 36/2020 14.04.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo, Vykonanie skúšok vzoriek pitnej vody v ukazovateli halooctové kyseliny, reg.č.obj.: 17/2020 13.04.2020 LABEKO, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 32/2020 - oprava murovaného plota v areáli TAVOS, a.s. - závod Trnava 01.04.2020 Služby Cífer, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo reg. č. objednávateľa 152/2019 01.04.2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej služby zo dňa 4.8.2016 01.04.2020 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 33/2020 01.04.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 96/2019 01.04.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 34/2020 01.04.2020 Obec Voderady Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 35/2020 01.04.2020 Obec Voderady Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 31/2020 30.03.2020 Obec Podolie Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb v súdnych konaniach, č. 25a/2020 28.03.2020 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 29/2020 23.03.2020 Obec Kolíňany Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností pri realizácii experimentu č. 15/2020 23.03.2020 Tate & Lyle Boleráz, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 30/2020 - váhové senzory 23.03.2020 HEMAK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 108/2019 23.03.2020 Pfeiffer SK s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 28/2020 23.03.2020 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 168/2019 23.03.2020 APROX Invest, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prijímaní platobných kariet 18.3.2020 Tatra banka a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 26/2020 13.03.2020 ISMONT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 27/2020 13.03.2020 ISMONT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o servisných službách č. 18/2020 - obchodné systémy, registračné pokladnice a ostatné súvisiace komponenty 12.03.2020 PROFINESA s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 155/2019 12.03.2020 VODOSTAV PLUS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 25/2020 12.03.2020 Obec Očkov Stiahnuť
Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 24/2020 12.03.2020 Obec Očkov Stiahnuť
Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 23/2020 12.03.2020 Obec Podolie Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150338 12.03.2020 Marius Pedersen, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 18a/2020 10.03.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 19/2020 10.03.2020 Eduard Kučkovský Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 53306/2017 zo dňa 08.08.2017 10.03.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
Nájomná zmluva č. 20/2020 - nájom časti pozemku v k.ú. Trnava 10.03.2020 TIDLY reality s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 21/2020 10.03.2020 Mestská knižnica Mesta Piešťany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare č. 22/2020 10.03.2020 Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 10/2020 11.02.2020 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 11/2020 11.02.2020 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 12/2020 - Rekonštrukcia vodojemu v meste Vrbové 11.02.2020 PROWIN, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 13/2020 11.02.2020 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 168/2019 - vypracovanie architektonickej štúdie 10.02.2020 APROX Invest, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve o spolupráci 01.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 8/2020 - vypracovanie PD napojenia vodovodu v obci Koplotovce na dočasný VZ Leopoldov 30.01.2020 MONSTAV PROJEKT, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 9/2020 - dodanie a montáž hladinových sond a dataloggerov pre meranie hladín v odľahčovacích komorách 30.01.2020 Regotrans, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 136/2019 28.01.2020 GORBAU, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 1/2020 28.01.2020 Arboria Land Development s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 2/2020 28.01.2020 Arboria Land Development s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 7/2020 - čerpadlo 28.01.2020 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Stiahnuť
Dohoda o vstupe na pozemok č. 6/2020 - Areál vodojemu Hlohovec 23.01.2020 Ministerstvo obrany SR Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 5/2020 - Realizácia vzduchotechniky v strojovniodvodnenia kalu na ČOV Zeleneč 22.01.2020 Klimatech s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 3/2020 - Rekonštrukcia riadiaceho systému pre MaR a ASRTP na ČOV Zeleneč 21.01.2020 Regotrans, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 4/2020 - Vypracovanie PD pre rekonštrukciu potrubí v areáli ČS Trnava - Bučnská 21.01.2020 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 179/2019 14.01.2020 SOFTIP, a. s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 177/2019 02.01.2020 HYCOPROJEKT, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 178/2019 02.01.2020 PAMARCH s. r. o. Stiahnuť
Dohoda o prenechaní nehnuteľnosti do užívania a o spôsobe výkonu prác na realizácii vodnej stavby č. 180/2019 02.01.2020 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 181/2019 19.12.2019 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 173/2019 17.12.2019 Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 174/2019 17.12.2019 Obec Košolná Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 175/2019 17.12.2019 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 176/2019 17.12.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 148/2019 13.12.2019 T A N E X, spol. s r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 149/2019 13.12.2019 T A N E X, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 167/2019 13.12.2019 JAV Slovakia s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 169/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 170/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 171/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 172/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 114/2019 10.12.2019 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
Poistná zmluva číslo: SGMXG-176650 04.12.2019 Fortegra Europe Insurance Company Ltd. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 166/2019 " Výmena okien a dverí na ČS Dobrá Voda" 03.12.2019 Mário Rusnák Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 165/2019 - "SO 13 Splašková spádová kanalizácia" 03.12.2019 obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 164/2019 03.12.2019 obec Cífer Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 137/2018 28.11.2019 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci 28.11.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 28.11.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Notebook 28.11.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Zeleneč 28.11.2019 MINEL SK, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.11.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na studni S3 pri ČS Trnava - Bučanská 28.11.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia vodovodu v Dolných Orešanoch 28.11.2019 VODOSTAV PLUS, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2019 JARNÁ - GOCNOG, s.r.o., Cífer Stiahnuť
Rámcova zmluva o o dielo 28.11.2019 Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava Stiahnuť
Rámcova zmluva o o dielo 28.11.2019 ALS Czech republic, s.r.o., Praha Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 28.11.2019 Marius Pedersen, a.s., Trenčín Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS a VDJ Dolné Lovčice 28.11.2019 Regotrans, spol. s r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Brestovany 28.11.2019 Regotrans, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy 28.11.2019 COMMAS Consult, s.r.o., Majcichov Stiahnuť
Zmluva o dielo, "Oprava podjazdu mosta B linky usadzovacej nádrže na ČOV Zeleneč" 30.10.2019 Multimontáže, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo- vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy k projektu "Prívod vody Trnava - Križovany nad Dudváhom" 29.10.2019 AD Consult, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.10.2019 Vlastník: Obec Kátlovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.10.2019 Vlastník: Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Kúpna zmluva - Laboratórny TOC analyzátor 28.10.2019 Pragolab s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 142/2019 - "Rekonštrukcia elektroinštalácie KPS Trnava - Hliny, Kamenný mlyn, Za traťou" 28.10.2019 Ampera, s. r. o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - realizácia stavebných úprav na ČOV v obci Krakovany 24.10.2019 GORBAU, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 141/2019 - "Rekonštrukcia a dobudovanie časti verejnej kanalizácie v obci Hoste" 23.10.2019 Obec Hoste Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie ev. č. 139/2019 "IBV Za humnami Dolné Orešany" 22.10.2019 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci 22.10.2019 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.10.2019 Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Piešťany 22.10.2019 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo, "Vypracovanie analýzy stavu odľahčovacích komôr OK2 a OK4 na verejnej kanalizácii Piešťany s návrhom opatrení pre súlad s NV SR 269/2010 Z.z." 22.10.2019 HYCOPROJEKT, a.s. Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva, technické plyny 22.10.2019 Messer Tatragas, spol.s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 26.09.2019 AQUA- Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti 18.09.2019 E.R. Audit, spol. s.r.o Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Veľké Orvište 18.09.2019 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 18.09.2019 PAMARCH s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia DN 500 na Mojmírovej ul. v Piešťanoch 18.09.2019 AQUA- Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS v Suchej nad Parnou 12.09.2019 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní poradenstva 12.09.2019 P.A.T. spol. s r.o., Spišská Nová Ves Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 12.09.2019 Príjemca: ZO OZ DLV pri TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS v obci Košolná 12.09.2019 Regotrans, spol. s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o dielo, Oprava havarijného stavu vodovodu DN600 pri vodojeme v meste Vrbové, reg.č.obj.: 109/2019 23.8.2019 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí licencie 23.08.2019 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Kúpna zmluva - Destilačná jednotka UDK 139 23.08.2019 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ďialkovodu DN1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava 23.08.2019 Pfeiffer SK, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 12.08.2019 Vlastník: Longleaf, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12.08.2019 Vlastník: ISMONT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 12.08.2019 A.S.Partner s.r.o., Košice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 30.07.2019 Vlastník: Obec Dubovany Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo, trojstranný sklápač MAN TGM 26.07.2019 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 26.07.2019 Česká federace freestylu disku, z.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Atómový spektrofotometer 26.07.2019 AMEDIS, spol. s r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb Microsoft Online Services 26.07.2019 GAMO a.s., Banská Bystrica Stiahnuť
Zmluva o dielo 23.07.2019 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy 23.07.2019 Blaško Trnas, s.r.o., Boleráz Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 23.07.2019 Obec Dolné Zelenice Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.07.2019 APROX Invest spol. s r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností pri realizácii experimentu 10.07.2019 Tate & Lyle Boleráz, s.r.o., Boleráz Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 10.07.2019 Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.07.2019 A.S.Partner s.r.o., Košice Stiahnuť
Zmluva o dielo 10.07.2019 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.07.2019 Vlastník: Obec Lošonec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.07.2019 Smart Solving, s.r.o., Partizánske Stiahnuť
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností 02.07.2019 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé Stiahnuť
Kúpna zmluva - Titrátor Titroline 7000 02.07.2019 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci 02.07.2019 MINEL SK, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci 02.07.2019 PETERSON TECHNIK, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o nájme reklamnej plochy 02.07.2019 Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOL, Trnava Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 02.07.2019 Materské centrum ÚSMEV, o.z. Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 02.07.2019 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca Stiahnuť
Kúpna zmluva - 7ks závesných oceľových kontajnerov 26.06.2019 UNIKOV Nitra, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 26.06.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Zmluva o dielo 26.06.2019 Jozef Šuhajík RETRA SERVIS, Červeník Stiahnuť
Rámcova zmluva o dielo 26.06.2019 Tatra Billing, a.s., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo špeciálne, ramenný nakladač Tatra 815 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo AVIA 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo špeciálne, čistiaci voz Tatra 815 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná Stiahnuť
Zmluva o akceptácii ePOUKAZov vo forme PAY by square 26.06.2019 SPPS, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prenájme tlačových zariadení ev. č. 83/2019 26.06.2019 Z+M servis, a.s., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 26.06.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Notebook 26.06.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o výkone správy 26.06.2019 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 26.06.2019 IESM, s.r.o., Trnava; DMP Group, s.r.o., Trnava; Daisy Plus, sr.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 26.06.2019 IESM, s.r.o., Trnava; DMP Group, s.r.o., Trnava; Daisy Plus, sr.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 19.06.2019 Real Market Development, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.06.2019 Real Market Development, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo 12.06.2019 LIBARO, s.r.o., Hôrka nad Váhom Stiahnuť
Zmluva o dielo - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vstupnú čerpaciu stanicu ČOV Zeleneč 12.06.2019 ttc, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Kúpna zmluva - traktor ZETOR Major Agro HS 12.06.2019 MANNET, s.r.o., Madunice Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 12.06.2019 Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci - Automatická tlaková stanica 12.06.2019 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen Stiahnuť
Zmluva o reklamnej činnosti 12.06.2019 Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Zmluvo o urovnaní 24.05.2019 - Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 24.05.2019 Jana Kosárová Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 24.05.2019 Vlastník: Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o dodávke a montáži veci 24.05.2019 ProMinent Slovensko, s.r.o., BA Stiahnuť
Kúpna zmluva - 5 ks dodávkových motorových vozidiel 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Kúpna zmluva - 2 ks malých dodávkových motorových vozidiel 4x4 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Kúpna zmluva - 3 ks malých dodávkových motorových vozidiel s diel. zástavbou 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Kúpna zmluva - 3 ks montérskych vozidiel so sklápacou nadstavbou 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 24.05.2019 Mária Kališová Stiahnuť
Zmluva o prevode vlastníckeho práva 24.05.2019 Obec Košolná Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve 24.05.2019 SIOX, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č.1 k servisnej zmluve 79/2018 24.05.2019 CORA GEO, s.r.o., Martin Stiahnuť
Zmluva o dodaní veci a poskytnutí licencie 14.05.2019 PETERSON TECHNIK, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o dielo - Dodanie licencie programu Labsystém 7 14.05.2019 CROSS Zlín, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Ponorné čerpadlá pitnej vody CALPEDA 14.05.2019 PUMPA, a.s., Brno Stiahnuť
Kúpna zmluva - Notebook 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Notebook 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve o spolupráci 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2019 TOPTT2 s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2019 TOPTT2 s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2019 NOVA 18, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2019 NOVA 18, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo - výmena riadiaceho systému a rádiomedemu 18.04.2019 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o dielo - Výmena riadiacej jednotky na ČOV Trnava 18.04.2019 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 18.04.2019 Vlastník: Mesto Leopoldov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 18.04.2019 Vlastník: Mesto Leopoldov Stiahnuť
Kúpna zmluva - čerpadlo XFP 101G VX6 18.04.2019 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - dodanie a montáž vonkajšieho osvetlenia na ČOV Zeleneč 18.04.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Rámcova zmluva o dielo 16.04.2019 Severoslovenské vod. a kan., a.s., Žilina Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Obytná zóna Cífer (1. a 3. etapa) 16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Obytná zóna Cífer (4. etapa) 16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Obytná zóna Cífer (1. a 3. etapa) 16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Obytná zóna Cífer (4. etapa) 16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1/2019 k zmluve 39/2015 16.04.2019 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo 16.04.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o direlo 140/2018 16.04.2019 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rozšírenie Softip Profit MIS o personálny a finančný controlling 05.04.2019 SOFTIP, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí reklamy 05.04.2019 PETIT PRESS, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o postúpení práv a povinností 01.04.2019 Postupník: Catering Majerník, sr.o., Vrbové Stiahnuť
Zmluva o odávke a montáži veci 01.04.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 19.03.2019 Vlastník: Obec Košolná Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv povinností stavebníka na vodné stavby 19.03.2019 Postupca: Obec Cífer Stiahnuť
Rámcová kúpna zmluva 19.03.2019 KEMIFLOC SLOVAKIA, s.r.o., Prešov Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 19.03.2019 Príjemca: Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 19.03.2019 Príjemca: Andrea Drgoňová Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 19.03.2019 Arcus Signum, s.r.o., Hrnčiarovce n\P Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.03.2019 Arcus Signum, s.r.o., Hrnčiarovce n\P Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo 19.03.2019 LABEKO, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 19.03.2019 Príjemca: Vladimír Porubský Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.03.2019 Vlastník: Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 19.03.2019 Vlastník: Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 19.03.2019 Príjemca: Peter Zemko Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 12.03.2019 Príjemca: Eduard Kučkovský Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo 12.03.2019 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 07.03.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 07.03.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Oprava horizontálneho vrtuľového kalového čerpadla Sigma 28.02.2019 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
Kúpna zmluva - Citroen Berlingo 26.02.2019 Remesloservis, družstvo, Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.02.2019 TT-Trans, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Kúpna zmluva - 10 ks notebookov 18.02.2019 MICROCOMP-Computersystém, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia energetického auditu 18.02.2019 Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o., Martin Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - SO 03 18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 04 18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 03 18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu- SO 02 18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - 2 ks vysokozdvižných vozíkov 08.02.2019 Jungheinrich spol. s r.o., Senec Stiahnuť
Kúpna zmluva - Dacia Duster 08.02.2019 ELA CAR, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 08.02.2019 Obec Cífer Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia technologickej časti KPS4 Bodona-Piešťany 04.02.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Výmena modulu Redex a výpadových puzdier na odstredivke kalu 04.02.2019 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 04.02.2019 Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Trnave, o.z. Stiahnuť
ZoD - Dodanie a montáž regálových systémov pre sklady v PN a TT 04.02.2019 ALFANERO-EU, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 04.02.2019 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 04.02.2019 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - vlečka - vyklápací náves JOSKIN Trans-EX, model 7t 04.02.2019 MANNET, spol. s r.o., Madunice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 31.01.2019 Vodohospodárske stavby, a.s. Stiahnuť
Dohoda o zrušení zmluvy o dielo 31.01.2019 Monstav Projekt, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 31.01.2019 Pragolab s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.01.2019 Vlastník: Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 21.01.2019 Vlastník: Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.01.2019 Vlastník: Pozemstav, a.s., Piešťany a VOD-EKO a.s., Trenčín Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 21.01.2019 Vlastník: Pozemstav, a.s., Piešťany a VOD-EKO a.s., Trenčín Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 14.01.2019 Obec Košolná Stiahnuť
Dohoda o zrušení zmluvy o dielo 19.12.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.12.2018 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie KPS Piešťany Bodona 19.12.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 19.12.2018 Mesto Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.12.2018 Obec Veľké Kostoľany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č. obj.: 114/2018 19.12.2018 HACH LANGE s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu 11.12.2018 Slov. technická univerzita v Bratislave Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 11.12.2018 DAKRA, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 11.12.2018 DAKRA, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby 07.12.2018 City-Arena a.s., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - stoka F 05.12.2018 Vlastník: Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - stoka A5 05.12.2018 Vlastník: Obec Trakovice Stiahnuť
ZoD - Výmena okien na bytoch v budove prevádzkového závodu Trnava 05.12.2018 ELASTIC, s.r.o., Ilava Stiahnuť
ZoD - Oprava vodojemu v obci Dechtice 05.12.2018 BERRY, s.r.o., Moravany n./V. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 108/2018 05.12.2018 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra Stiahnuť
Rámcova zmluva o poskytovaní služieb personálneho poradenstva 04.12.2018 BALANCED HR, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Rámcova zmluva o stravovaní 04.12.2018 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie 04.12.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov 04.12.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - mobilný telefón 04.12.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Dobudovanie optickej siete pre ČOV Trnava 04.12.2018 ttc, s.r.o., Nitra Stiahnuť
ZoD - Doplnenie frekvenčných meničov v ČS Dechtice 04.12.2018 Hraška, s.r.o., Levice Stiahnuť
ZoD - Sanácia vyhnívacej nádrže č.2 na ČOV Piešťany 04.12.2018 VIKI spol. s r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 23.11.2018 Vlastník: Obec Dolné Orešany Stiahnuť
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - vodný zdroj Dolný Lopašov (vrt HDL-1) 23.11.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - vodný zdroj Chtelnica (HVCH3) 23.11.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.11.2018 Príjemca: HEKAS, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 21.11.2018 Príjemca: ZO OZ DLV pri TAVOS, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 21.11.2018 Príjemca: Parlament mladých mesta Vrbové Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KPS č. 3 v obci Opoj 21.11.2018 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti 16.11.2018 E.R. Audit, spol. s r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV vratného kalu na ČOV Trnava, k.ú. Zelenč 16.11.2018 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo- oprava kanalizačného čistiaceho vozidla Mercedes Benz EČV PN 963 BA 16.11.2018 Zbyněk Doležal, Prostějov, ČR Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia KPS č.3 Leopoldov 06.11.2018 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Regenerácia studne na HVK-1 na VZ Koplotovce 06.11.2018 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V. Stiahnuť
ZoD - Prevystrojenie studne S5 na DVZ Leopoldov 06.11.2018 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V. Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí náhrady škody 06.11.2018 Obec Krakovany Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia garáží č. 5, 6, 7 a 8 na ČOV Zeleneč 31.10.2018 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 35/2018 23.10.2018 Milan Kršák HYGEOP Bratislava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice 23.10.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Obnova vozového parku fekálnych vozidiel 23.10.2018 KAISER Eastern Europe, s.r.o., Krakovany Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 23.10.2018 Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - ČOV Piešťany, rozšírenie chemického hospodárstva 23.10.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
Kúpna zmluva - 2ks čerpadla XFP 305J-CB2 23.10.2018 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Oprava podlahy - sklad Piešťany 23.10.2018 BA Trade, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - VZ Chtelnica - prameň Lopašovka 23.10.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Výmena riadiaceho systému za GSM na ČS a VDJ Smolenice 23.10.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Kúpna zmluva - Čerpadlo XFP 101G 23.10.2018 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Bohdanovce nad Trnavou kanalizácia IV.etapa 15.10.2018 AQUA- Kubiš s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie, prameň Hlávka, Dobrá Voda 15.10.2018 Hraška s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - výmena membrány v súvislosti s odstraňovaním havarijného stavu suchého mem. plynojemu č. 1 na ČOV Trnava 15.10.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn Stiahnuť
Dodatok č. 1 k ZoD,ev.č.obj.: 100/2018 15.10.2018 AD Consult, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva 15.10.2018 DOFA, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.09.2018 Obec Boleráz Stiahnuť
Dodatok č. 1 k ZoD ev.č. 83/2018 28.09.2018 Aarsleff Hulín s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Generálna oprava kalového čerpadla Sigma 21.09.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
ZoD - Servis meracej techniky na ČOV Leopoldov 21.09.2018 HACH LANGE, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.09.2018 Vlastník: Obec Veľké Kostoľany Stiahnuť
ZoD - Zhodnotenie skutkového stavu ASRTP na ČOV Zeleneč 21.09.2018 ttc, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Kúpna zmluva 21.09.2018 City-Arena a.s., Trnava Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: Trnava - vodovody a kanalizácie 21.09.2018 City-Arena a.s., Trnava Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.09.2018 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Stiahnuť
ZoD - Dobudovanie 2. etapy vodovodu v obci Suchá nad Parnou 17.09.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Bučanská, Trnava 17.09.2018 Hraška, s.r.o., Levice Stiahnuť
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - VZ Chtelnica - prameň Vítek 17.09.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 10.9.2018 JUDr. Barbora Petrovič, advokátka Stiahnuť
ZoD - Výmena okien na ČS Dechtice, objekty 4 ČS a akumulačnej nádrže 04.09.2018 Denali, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 04.09.2018 Česká federace Freestyle disku, spolek, Praha Stiahnuť
ZoD - Vykonanie komplexných geologických prác na DVZ Leopoldov 04.09.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - ČOV Dechtice, chemické hospodárstvo - chemická nádrž 04.09.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie KPS č.2 v meste Leopoldov 04.09.2018 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie vodovodných armatúrnych šachiet v meste Trnava 04.09.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu na Hajdóczyho a Kukučínovej ul. v meste Trnava 04.09.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV Diely - technické vybavenie, Suchá nad Parnou 04.09.2018 Vlastník: STAVLINE, s.r.o., Ružindol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - IBV Diely - technické vybavenie, Suchá nad Parnou 04.09.2018 Vlastník: STAVLINE, s.r.o., Ružindol Stiahnuť
Kúpna zmluva - FIAT Ducato - 2ks 04.09.2018 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia potrubných rozvodov na ČS Dechtice 04.09.2018 MaBara, s.r.o., Hodonín Stiahnuť
ZoD - Celoobecný vodovod v obci Cífer - 3. a 4. stavba 04.09.2018 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 10.08.2018 Príjemca: Filip Lányi Stiahnuť
ZoD - Realizácia záchranného archeologického výskumu 10.08.2018 PAMARCH, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Servisná zmluva 10.08.2018 CORA GEO, s.r.o., Martin Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia zhybky vodovodu pod potokom v obci Krakovany 10.08.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 TRANSTAV TT s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 TRANSTAV TT s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Dolné Orešany Stiahnuť
ZoD - Oprava plynojemu na ČOV Zeleneč 10.08.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn, Omšenie Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy 10.08.2018 AD Consult, a.s., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu ev. č. 90/2019 "Rozšírenie obecného vodovodu - Dolné Orešany" 9.8.2018 obec Dolné Orešany Stiahnuť
Kúpna zmluva - mobilný telefón 24.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - mobilný telefón 24.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Regenerácia studní na DVZ Leopoldov 24.07.2018 TURBYTspol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
Dodatok č. 1 k ZoD - ČOV Trnava - Rozšírenie chemického hospodárstva 24.07.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
ZoD - Servis odstredivky linky odvodnenia kalov 24.07.2018 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Vybudovanie odstavnej plochy na ČOV Zeleneč 24.07.2018 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 100 Dechtice 24.07.2018 Pfeiffer SK s.r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 24.07.2018 Pfeiffer SK s.r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Vykonanie komplexných geologických prác na VZ Veľké Orvište 24.07.2018 HYDRANT s.r.o., BA Stiahnuť
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb 13.07.2018 SIOX, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o dielo 13.07.2018 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V Stiahnuť
Zmluva o dielo - dodávka a montáž klimat. zariadení na ČOV Piešťany 13.07.2018 Klimamontáž Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie ČS pitnej vody - Lošonec 13.07.2018 Miroslav Nízl MINEL, Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 13.07.2018 NATURWOOD, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.07.2018 NATURWOOD, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.07.2018 Vlastník: Obec Ratkovce Stiahnuť
Kúpna zmluva - mobilný telefón 06.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na VZ Veľké Orvište 22.06.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.06.2018 Vlastník: Obec Hrnčiarovce nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.06.2018 Vlastník: Obec Hrnčiarovce nad Parnou Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia rozvádzača na KPS v obci Abrahám 19.06.2018 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - mobilný telefón 19.06.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k ZoD 85/2017 19.06.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
ZoD - Sanácia vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Piešťany 13.06.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.06.2018 Vlastník: ABS GROUP, s.r.o., Banka Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 11.06.2018 Vlastník: Obec Cífer Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia plochej strechy na admin. budove ČOV Piešťany 11.06.2018 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 11.06.2018 A.S.Partner s.r.o., Košice Stiahnuť
ZoD - Oprava hrubých hrablíc 08.06.2018 Transmisie Engineering, a.s., Martin Stiahnuť
ZoD - Oprava suchého membránového plynojemu na ČOV Trnava 05.06.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn, Omšenie Stiahnuť
Zmluva o predaji motorového vozidla 1.06.2018 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín Stiahnuť
Zmluva o predaji motorového vozidla 1.06.2018 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín Stiahnuť
Vykonanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených el. zariadení a bleskozvodov 28.05.2018 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Telovýchovná jednota FC Kátlovce, o.z. 28.05.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV Pekné pole VI - Trnava 28.05.2018 Vlastník: Pekné pole, s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - KALOKAGATIA NA SLOVENSKU, o.z. 28.05.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Dodanie, inštalácia a konfigurácia diskového poľa do serverovne 28.05.2018 GAMO a.s., Banská Bystrica Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava havarijného stavu čerpadiel a technolog. stavu KPS 28.05.2018 EuroArmatúry, s.r.o., organizační zložka Stiahnuť
Zmluva o dielo - Výmena prepadového potrubia DN 200 na ČOV Piešťany 28.05.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve 28.05.2018 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností 07.05.2018 Telovýchovná jednota Družstevník Chtelnica, o. z. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava servouzáverov na ČS Dechtice 24.04.2018 SERVOSYSTEM, s.r.o., Šaľa Stiahnuť
Zmluva o dielo - Realizácia hydrogeologického vrtu na ČOV Zeleneč 24.04.2018 Milan Kršák HYGEOP Bratislava Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Obec Krakovany 24.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Spojená škola, Piešťany 24.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve 24.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva 04.04.2018 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve 03.04.2018 SOFTIP, a.s., B. Bystrica Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Eduard Kučkovský 03.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 113/2017 27.03.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Dodatok č.2 k ZoD 083/2017 27.03.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice 27.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva 23.03.2018 TEXX s.r.o., Trnava Stiahnuť
ZoD - Architektonická štúdia využitelnosti areálu Tavos 23.03.2018 APROX Invest spol. s r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - náhr. diely na kalové čerpadlo Grundfos 23.03.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 23.03.2018 Vlastník: obec Šelpice Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov ev. č. 109/2018 22.05.2018 IOSEC, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 11/2018 20.03.2018 JRP trade, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
Rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Dechtice 14.03.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - Mestská knižnica mesta Piešťany 14.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare - doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D, Ph D.h.c., EMBA, LL. M, O.C.H. - assoc. prof 14.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Výroba, dodanie a montáž rolovacích brán Thermosped na ČOV Trnava 14.03.2018 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o., Žilina Stiahnuť
ZoD - Oprava poškodenej hydraulickej ruky typ PM 14 14.03.2018 EverLift Slovakia, s.r.o., B.Bystrica Stiahnuť
KZ - splašková kanalizácia SO-03, Banka, Horné Rúbaniská 14.03.2018 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS a VDJ v obci Smolenice 14.03.2018 Hraška s.r.o., Levice Stiahnuť
Zmluva o dielo - servis a revízie stožiarových a murovaných trafostaníc 16.02.2018 Jozef Šuhajík RETRA SERVIS, Červeník Stiahnuť
Zmluva o dielo - ČOV Trnava - rozšírenie chemického hospodárstva 16.02.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
Rámcova zmluva o dielo 13.02.2018 Sensus metrologické služby, s.r.o., S. Turá Stiahnuť
Zmluva o dielo - Generálna oprava prevodovky závitovkového čerpadla 09.02.2018 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava strechy na ČS Rakovice 09.02.2018 Marek Balaga - MBK, Trebatice Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie chaty Moravany - Výtoky 09.02.2018 Pavel Prostredný BEROM, Nitra Stiahnuť
Dodatok č.2 k ZoD č. 85/2017 09.02.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD č. 83/2017 31.01.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Kúpna zmluva - čerpadlo pitnej vody Calpeda bez motora a Franklin motor 23.01.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD č. 39/2015 23.01.2018 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie Piešťany 23.01.2018 JRP trade, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 16.01.2018 Príjemca: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 16.01.2018 Vlastník: Eden Haus, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 16.01.2018 Vlastník: Eden Haus, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 16.01.2018 Vlastník: SaS REAL, s.r.o., Hubina Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 16.01.2018 Vlastník: SaS REAL, s.r.o., Hubina Stiahnuť
Kúpna zmluva - Ramenový nosiš kontajnerov 16.01.2018 EverLift Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica Stiahnuť
Zmluva o dielo - Výmena riad. systému a GSM modemu na ČS a VDJ D. Lopašov 16.01.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o dielo - Výmena okien na ČS Dechtice 16.01.2018 Denali, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva 20.12.2017 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.12.2017 Vlastník: H&G Invest, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.12.2017 Vlastník: H&G Invest, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.12.2017 Vlastník: FOX Automation, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.12.2017 Vlastník: FOX Automation, s.r.o., Trnava Stiahnuť
c 15.12.2017 E.R. Audit, spol. s r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva 15.12.2017 East consulting, s.r.o., Senica Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 15.12.2017 Vlastník: Obec Malženice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 15.12.2017 Vlastník: Obec Malženice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12.12.2017 PABY, s.r.o., Boleráz Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 12.12.2017 PABY, s.r.o., Boleráz Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve č. 39/2017 06.12.2017 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 06.12.2017 Vlastník: Obec Trakovice Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2017 04.12.2017 - Stiahnuť
KZ - 2 ks - Laboratórny digestor LD 1350 HPL 28.11.2017 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany Stiahnuť
ZoD - Generálna oprava kalového čerpadla Sigma 300-AFG-58,5-10-00-FE 28.11.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2017 Vlastník: Obec Voderady Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2017 Vlastník: East consulting, s.r.o., Senica Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD č. 85/2017 28.11.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie 3. následnej monitorovacej k projektu - Prívod vody Trnava - Križovany nad Dudváhom 10.11.2017 AD Consult, a.s., BA Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve č 18/2017 09.11.2017 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 25.10.2017 Vlastník: Obec Šelpice Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia silovej časti el. rozvádzača na ČS Dechtice 25.10.2017 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej služby 24.10.2017 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
KZ - Hybridný korelátor pre lokalizáciu únikov vody CORRELUX C-3 24.10.2017 Megger, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 24.10.2017 Vlastník: SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 24.10.2017 Vlastník: SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia areálových komunikácií a oplotenia na ČOV Krakovany 24.10.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve č 63/2017 (MM20/2017) 11.10.2017 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.10.2017 Vlastník: SANAB, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva 10.10.2017 - Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo LIAZ 151 10.10.2017 Autoslužby AZ, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo s nadstavbou pitná voda MŠ 636 10.10.2017 Autoslužby AZ, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva - fekálne vozidlo PV3S 06.10.2017 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - nosič kontajnerov T3 06.10.2017 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia vstupnej ČS 03.10.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.10.2017 Vlastník: Obec Pečeňady Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na vodnom zdroji pitnej vody v obci Dolný Lopašov 22.09.2017 Ing. Miloš Hraška, Levice Stiahnuť
Kúpna zmluva - Opravná spojka DUOFIT 22.09.2017 Hawle, s.r.o., Senec Stiahnuť
ZoD - Rozšírenie vodovodu v obci Banka 14.09.2017 Ing. Anton Čaniga - ACIS, Banka Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove strojných hrablíc na ČOV Trnava 14.09.2017 Ampera s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia el. rozvádzačov na ČS Dechtice a VDJ Naháč 13.09.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
ZoD - ČOV Trnava - Rekonštrukcia a intenzifikácia VN č.3 13.09.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
ZoD - ČOV Trnava - Intenzifikácia odvodnenia kalu 13.09.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
ZoD - Vypracovanie správy a anlýzy pre projekt - Kanalizácia Leopoldov a Červeník 07.09.2017 AD Consult, a.s., BA Stiahnuť
Dohoda o urovnaní 05.09.2017 - Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 31.08.2017 Vlastník: Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 31.08.2017 Vlastník: Obec Koplotovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 31.08.2017 Vlastník: Obec Kátlovce Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD - Vyčistenie vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Zeleneč 24.08.2017 SEZAKO Trnava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 24.08.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Stiahnuť
ZoD - Rozšírenie vodovodu Brestovany - vetva A2 24.08.2017 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V Stiahnuť
ZoD - Vykonanie stavebných úprav na ČS Fľaky 24.08.2017 Denali, s.r.o., TT Stiahnuť
Podnájomná zmluva 24.08.2017 AG FOIL EUROPE, s.r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia soc. priestorov v závode Trnava 03.08.2017 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služby 03.08.2017 MAVOS, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Regenerácia a revitalizácia vodného zdroja v obci Cífer 02.08.2017 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V Stiahnuť
ZoD - Vyčistenie vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Zeleneč 02.08.2017 SEZAKO Trnava, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 21.07.2017 - Stiahnuť
Kúpna zmluva 20.07.2017 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 20.07.2017 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 21/2016 20.07.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.07.2017 Vlastník: Obec Bučany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: TRANSTAV TT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 20.07.2017 A.S.Partner s.r.o., Košice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: Obec Suchá nad Parnou Stiahnuť
Zmluva o predaji motorového vozidla 20.07.2017 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. 6_2017 FONTANA R, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 29.06.2017 PSB s.r.o. Stiahnuť
KZ - použitá motorová kosačka Husqvarna Rider P524 AWD 28.06.2017 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: obec Košolná Stiahnuť
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení 28.06.2017 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 Vlastník: VYPRA spol. s r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: VYPRA spol. s r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 Vlastník: obec Brestovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: obec Brestovany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 United Industries, a.s., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 United Industries, a.s., BA Stiahnuť
Rekonštrukcia el. rozvádzača na KPS - ČS2 v Bolerázi 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Rekonštrukcia el. rozvádzača na VDJ v Bolerázi a ČS v Dolnej Krupej 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Rekonštrukcia el. rozvádzača na KPS - v Šelpiaciach 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 28.06.2017 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Flaky - Trnava 28.06.2017 Ampera, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve č. 39/2015 28.06.2017 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 28.06.2017 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 28.06.2017 Mesto Trnava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev.č. 9/2017 14.06.2017 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
Zmluva o sponzorskom dare 30.05.2017 ZO OZ DLV pri TAVOS, a. s. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovani služieb 30.05.2017 VAŠA Slovensko, spol. s r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Pripojenie riadiacich jednotiek a GSM modemov - VZ Koplotovce 30.05.2017 Regotrans - Rittmayer, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 30.05.2017 Vlastník: Obec Madunice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 30.05.2017 Vlastník: Obec Madunice Stiahnuť
KZ - čerpadlo pitnej vody Calpeda 8 SDS 150/5 s motorom 30.05.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
KZ - Náhradné diely pre ponorné kalové čerpadlá 30.05.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
ZoD - Dodanie a montáž zariadenia pre hygien.zabezpečenie pitnej vody na ČS Fľaky - Trnava 30.05.2017 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - linka odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč 30.05.2017 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
ZoD - Vybudovanie spevnenej plochy pre kan. vozidlo na ČOV Zeleneč 30.05.2017 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.05.2017 Vlastník: Borrex spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo ev. č. 1_2017-APROX Invest, spol. s.r.o. APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 26.04.2017 FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 26.04.2017 ACORD s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 21.04.2017 GAMO a.s., Banská Bystrica Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb 21.04.2017 Severoslovenské vod. a kan., a.s., Žilina Stiahnuť
KZ - odpredaj MT 18.04.2017 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 18.04.2017 Príjemca: DD Pečeňady - Opora, o.z. Stiahnuť
Dohoda od odstúpení od Zmluvy o dielo ev. č. 93/2016 APROX Invest, spol. s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.04.2017 Vlastník: RegiusPark s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 13.04.2017 Vlastník: RegiusPark s.r.o., BA Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Obec Krakovany Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: 500, o.z. Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Mestská knižnica mesta Piešťany Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmuva o sponzorskom dare 11.04.2017 Poskytovateľ: Tavos, a.s. Stiahnuť
ZoD - Oprava samočistiacich česlí 11.04.2017 FONTANA R, s.r.o., Brno Stiahnuť
Rekonštrukcia vodovodu - Halenárska ulica, Trnava 06.04.2017 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
KZ - odpredaj MT 30.03.2017 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.03.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o., Pezinok Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.03.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o., Pezinok Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 07.03.2017 Vlastník: Obec Veľké Kostoľany Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 79/2016 22.02.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 90/2016 22.02.2017 EUROSTAVBY SK, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.02.2017 MATUKO, s.r.o., Ratnovce Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie ČS Cífer a napojenie na dispečing 16.02.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Výmena dispečerskych PC klientov 15.02.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 77/2016 13.02.2017 PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 108/2016 03.02.2017 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 110/2016 03.02.2017 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 77/2016 27.1.2017 PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - pozemky a stavba 26.01.2017 Kupujúci: Lukáš Kučera Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 125/2016 23.01.2017 MG solutions, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 108/2016 19.01.2017 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 99/2016 09.01.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 117/2016 09.01.2017 ACHILLES Group s.r.o., Pezinok Stiahnuť
Zmluva o vykonaní auditu č. 124/2016 09.01.2017 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 110/2016 13.12.2016 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o vykonaní auditu č. 118/2016 09.12.2016 PQM, s.r.o., Banská Bystrica Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 21/2016 09.12.2016 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 78/2016 01.12.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
ZoD - Záchranný archeologický výskum 30.11.2016 ACHILLES Group s.r.o., Pezinok Stiahnuť
Kúpna zmluva 25.11.2016 Predávajúci: Obec Sokolovce Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 15.11.2016 IB industry center s.r.o., BA Stiahnuť
Kúpna zmluva - parný sterilizátor 11.11.2016 TRIGON s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.08.2016 11.11.2016 EUROSTAVBY SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.08.2016 11.11.2016 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA Stiahnuť
Zámenná zmluva 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA Stiahnuť
Zmuva o prevádzkovaní VV v meste TT vybudovaného v rámci stavby Zásobovanie vodou obchdno-priemyselného areálu 21.10.2016 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Malacky Stiahnuť
ZoD - Kanalizácia Trakovice, I. etapa - dostavba 18.10.2016 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Jednorazová servisná údržba na ČOV Dechtice 18.10.2016 HACH LANGE s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Jednorazová servisná údržba na ČOV Leopldov 18.10.2016 HACH LANGE s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prenájme 07.10.2016 COPY Office, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Bohdanovce nad Trnavou, kanalizácia IV. etapa 06.10.2016 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 06.10.2016 Postupca: Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 06.10.2016 Postupca: Obec Košolná Stiahnuť
ZoD - Obecná splašková kanalizácia Košolná, I. etapa 06.10.2016 CS, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o auditorskej činnosti 06.10.2016 E.R. Audit spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD z 08.08.2016 06.10.2016 Postupca: Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD z 24.08.2016 06.10.2016 Postupca: Obec Košolná Stiahnuť
Kúpna zmluva 05.10.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 89/2016 05.10.2016 Stanislav Orvocnický VODOSTAV, ZM Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve 83/2016 o dodávke plynu 05.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Stiahnuť
Dohoda o prefaktúrovaní spotreby el. energie počas realizácie diela 30.09.2016 FERRMONT' spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
Zmluva na vykonanie majetkovo-finančnej analýzy 30.09.2016 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 26.09.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Stiahnuť
ZoD - rekonštrukcia vodovodu Šrobárova ulica, Trnava 26.09.2016 EUROSTAVBY SK, s.r.o., Ružomberok Stiahnuť
ZoD - Projekt Vodárenská záhrada Trnava 26.09.2016 APROX lnvest, spol. s r.o. Stiahnuť
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 20.09.2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na zriadenie časti vodnej stavby Trakovice - Kanalizácia 20.09.2016 Postupca: Obec Trakovice Stiahnuť
ZoD - Oprava objektu vodojemu v obci Zvončín 20.09.2016 Denali, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Rámcova kúpna zmluva - 85/2016 16.09.2016 Sensus Slovensko, a.s. Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 13.09.2016 Mesto Trnava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnej služby 12.09.2016 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Zariadenie na meranie výšky hladiny kalu a peny na ČOV Zeleneč 09.09.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
KZ - jednonápravový príves SVAN CHTP 09.09.2016 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA Stiahnuť
KZ - zariadenia VT, komponenty a programové vybavenie 09.09.2016 GAMO, a.s., Banská Bystrica Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 57/2016 09.09.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 72/2016 09.09.2016 SERVOSYSTEM s.r.o., Šaľa Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnej služby 08.09.2016 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - dodanie a montáž regulačného servouzáveru 07.09.2016 SERVOSYSTEM s.r.o., Šaľa Stiahnuť
Zmluva na výkon činnosti autorského dozoru 07.09.2016 Projektant: MIPRO, s.r.o., BA Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN100 - Dechtice 07.09.2016 Stanislav Orovnický VODOSTAV, ZM Stiahnuť
Zmluva o budúcom usporiadaní pozemkov 07.09.2016 IB industry center, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva 07.09.2016 Seiteq, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia a intenzifikácia VN č. 1 23.08.2016 FERRMONT' spol. s r.o., Púchov Stiahnuť
KZ - motorová kosačka Husqvarna Rider 316 Ts AWD 23.08.2016 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany Stiahnuť
Nájomná zmluva - DACIA DOKKER 1 .6 23.08.2016 Business Lease Slovakia, s.r.o., BA Stiahnuť
Dodatok č.3 k ZoD zo dňa 22.06.2015 19.08.2016 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Ratnovce 18.08.2016 Objednávateľ: Reality GALA, s.r.o., PN Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce I. etapa 18.08.2016 Objednávateľ: Reality GALA, s.r.o., PN Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia výtlačného potrubia DN500 18.08.2016 PSJ Hydrotranzit, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Kompaktné rýpadlo - nakladač Venieri VF 1.33 18.08.2016 MANNET spol. s r.o., Madunice Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 18.08.2016 Ing. Branislav Balciar, Zvolen Stiahnuť
ZoD - Projektová dokumentácia - ČOV Trnava - vstupná čerpacia stanica 11.08.2016 Pápay Technology s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 11.08.2016 Postupca: Obec Kátlovce Stiahnuť
ZoD - Dobudovanie kanalizácie v obci Kátlovce 11.08.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
Dodatok č.6 k ZoD 06/01/Kan. zo dňa 09.08.2001 11.08.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO Stiahnuť
ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studní na vodnom zdroji Rakovice 28.07.2016 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
Kúpna zmluva - fekálne vozidlo s príslušenstvom 26.07.2016 MB SERVIS, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava strechy na budove odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč 25.07.2016 Dušan Lizák, Martin Stiahnuť
Kúpna zmluva - MAN TGM 12.250 4x2BL 25.07.2016 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Dolné Orešany 19.07.2016 Objednávateľ: Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Zmluva o prevádz. verejnej kanalizácie v meste Vrbové - 1. etapa ul. Oslobodenia 19.07.2016 Objednávateľ: mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Majcichov vybudovanej v rámci stavby IBV Dolné Lúky Majcichov II. etapa 19.07.2016 Objednávateľ: Biatec Development, s.r.o., Galanta Stiahnuť
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia vyhnívacích nádrží 01.07.2016 Energoplyn, spol. s r.o., Bratislava Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 22.06.2016 A.S. Partner, s.r.o., Košice Stiahnuť
Prestavba kanalizačného vozidla - Mercedes s ŠPZ - PN 963 BA 17.06.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - Dacia Dokker Van 17.06.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 17.06.2016 FERRMONT Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD z 09.03.2016 08.06.2016 JRP TRADE, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
Rekonštrukcia diaľkovodu DN 500 30.05.2016 Aarsleff Hulin, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu v obci Vlčkovce v rámci stavby IBV pri cintoríne 26.05.2016 Objednávateľ: Vypra spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Vlčkovce v rámci stavby IBV pri cintoríne 26.05.2016 Objednávateľ: Vypra spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verej. kanalizácie v obci Veľké Orvište v rámci stavby Topoľové II. etapa 26.05.2016 Objednávateľ: Obec Veľké Orvište Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu v obci Veľké Orvište v rámci stavby Topoľové I. etapa a Topoľové II. etapa 26.05.2016 Objednávateľ: Obec Veľké Orvište Stiahnuť
Dohoda o skončení nájmu bytu 24.05.2016 Nájomca: Anna Križanovičová Stiahnuť
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. Stiahnuť
Geologická úloha - Sasinkovo - VD pitnej vody pre obecný vodovod 20.05.2016 Milan Kršák HYGEOP Bratislava Stiahnuť
Oprava kanalizačného vozidla - Mercedes s ŠPZ - PN 132 CN 20.05.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 20.05.2016 Nájomca: Obec Sasinkovo Stiahnuť
Oprava havarijného stavu šnekových čerpadiel ČS vratného kalu ČOV Zeleneč 18.05.2016 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Oprava havarijného stavu šnekových čerpadiel vstupnej ČS ČOV Zeleneč 18.05.2016 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Rekonštrukcia kanalizačných odľahčovacích komôr v meste Vrbové 17.05.2016 JRP TRADE, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
PD a rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Zeleneč 11.05.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zhotovenie plošín a výmena roštov na ČOV Zeleneč 11.05.2016 ENERGOCLIMA, spol. s r.o., Piešťany Stiahnuť
Výmena výmenníka tepla na ČOV Zeleneč 11.05.2016 K&K TECHNOLOGY, Klatovy Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 11.05.2016 A.S. Partner, s.r.o., Košice Stiahnuť
Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov 26.04.2016 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Leopoldov 25.04.2016 Objednávateľ: HC - BYTOS, s.r.o., HC Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Leopoldov 25.04.2016 Objednávateľ: HC - BYTOS, s.r.o., HC Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Obytný komplex NOVOPOLD 22.04.2016 Objednávateľ: mesto Leopoldov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Obytný komplex NOVOPOLD 22.04.2016 Objednávateľ: mesto Leopoldov Stiahnuť
Vysokozdvižný naftový vozík CATERPILLAR DP25N 20.04.2016 STARLIFT, s.r.o., Banská Bystrica Stiahnuť
Kanalizačná nástvba KROLL/HELLMERS 14.04.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Špačince - IBV Špačince 11.04.2016 Objednávateľ: AUTOREMA, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizáciev obci Špačince - IBV Špačince 11.04.2016 Objednávateľ: AUTOREMA, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD - Výmena potrubia v strojovni vodojemu v meste Hlohovec 11.04.2016 Čajkov BV, s.r.o., Sereď Stiahnuť
Kúpna zmluva - Renault Captur 11.04.2016 ELA CAR, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Rekonštrukcia soc. zariadení v adm. budove Tavosu v Trnave (Zelenečská ul.) 11.04.2016 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Zavar 23.03.2016 Objednávateľ: Obec Zavar Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Zavar 23.03.2016 Objednávateľ: Obec Zavar Stiahnuť
Rekoštrukcia elektroništalácie ČS pitnej vody v obci Kamenný mlyn 18.03.2016 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Rekoštrukcia elektroništalácie ČS pitnej vody v obci Hrnčiarovce n/P 18.03.2016 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Rekonštrukcia ČS v Smoleniciach a Lošonci 15.03.2016 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna a licenčná zmluva 14.03.2016 Nadobúdateľ licencie: Obec Bašovce Stiahnuť
ZoD - Výmena potrubia na VZ Trnava - Bučanská 07.03.2016 MOVET spol. s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Výmena potrubia v strojovni vodojemu v meste Hlohovec 07.03.2016 Čajkov BV s.r.o. Stiahnuť
KZ - traktorové priekopové rameno so žacou hlavou a prislušenstvom 03.03.2016 Vlastimil Šiška LESTECH Stiahnuť
Oznámenie - Dodatok č. 1 k Zmluve o informačnom systéme a licenčnej zmluve 29.02.2016 CORA GEO, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - dodávka a inštalácia softwaru Previs - TMR 22.02.2016 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Opoj - IBV od Majcichova 17.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
ZoD - Dodanie a montáž 1 ks strojne stieraných hrablíc na ČOV Piešťany 17.02.2016 Transmisie Engineering, a.s., Martin Stiahnuť
ZoD - Oprava havaríjného stavu pojazdných mostov na ČOV Zeleneč 16.02.2016 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
KZ - Ponorné kalové čerpadlo typu GRUNDFOS 10.02.2016 EURO PUMPS TECH,s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
KZ - Flokulant na úpravu odpadovej vody Praestol K 332 L 05.02.2016 MARINER plus, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
ZoD - Oprava/výmena poklopov na KPS Košolná, Suchá n/P, Abrahám 03.02.2016 ENERGOCLIMA, s.r.o. Stiahnuť
KZ na kúpu tovaru - kalové čerpadlo ABS XFP 300 J-CH2 01.02.2016 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Trnava - IBV Pekné Pole V 01.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie v meste Trnava - IBV Pekné Pole V 01.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Dolné Orešany 20.01.2016 Objednávateľ:obec Dolné Orešany Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Dolné Lovčice 18.01.2016 Objednávateľ: obec Dolné Lovčice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trebatice 18.01.2016 Objednávateľ: obec obec Trebaticeobec obec obec Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoPVV 66/2013 15.01.2016 Objednávateľ: PIVOT + QARI, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoPVV 63/2014 15.01.2016 AD Consult, a.s. Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Pečeňady 15.01.2016 Objednávateľ: Obec Pečeňady Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 127/2015 12.01.2016 Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci B. Kostol (76/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci B. Kostol (75/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci B. Kostol (150/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Chtelnica 07.01.2016 Objednávateľ: obec Chtelnica Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Dubovany 07.01.2016 Objednávateľ: obec Dubovany Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T Stiahnuť
Dodatok č. 5 k zmluve na poskytovanie servisných služieb 07.01.2016 Pavol Bzdil, Križovany n/D Stiahnuť
Dodatok č. 5 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Trstín (111/2010) 07.01.2016 Objednávateľ: obec Trstín Stiahnuť
Dodatok č. 6 k ZoPVK v obci Križovany nad Dudváhom 05.01.2016 Objednávateľ: Obec Križovany n/D Stiahnuť
Kúpna zmluva 149/2015 05.01.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - výmena prevodovky u odvodnov. odstredivky ANDRITZ 05.01.2016 CENTRIVIT, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 3 k ZoPVV v obci Dolné Orešany 04.01.2016 Objednávateľ: Obec D. Orešany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k ZoD 124/2015 22.12.2015 K&K TECHNOLOGY a.s. Stiahnuť
Kúpna zmluva 147/2015 22.12.2015 TERRASTROJ spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva na poskytnutie služby - stavebný dozor pri relaizácii diela 18.12.2015 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Banka - štvrť Sĺňava II 18.12.2015 CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o. Stiahnuť
Rekonštrukcia KPS ČS1 v obci Krakovany 17.12.2015 ENERGOCLIMA, spol. s r.o., Piešťany Stiahnuť
ZoD - oprava 11ks kanalizačných šachiet v Piešťanoch a vo Vrbovom 17.12.2015 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
KZ - motorové vozidlo MAN TGS 26.360 6X6 BB 16.12.2015 MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o., BA Stiahnuť
KZ na kúpu motorového vozidla 10.12.2015 Kupujúci: CARS IQ, spol. s r.o., Piešťany Stiahnuť
ZoD - Predĺženie verejného vodovodu - Leopoldov, Dlhá ulica 7.12.2015 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
Zmluva o nájme a užívaní hnuteľných vecí 7.12.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD 112/2015 (Mechanicko-chemické vyčistenie studni na VZ) 27.11.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
ZoD - rekonštrukcia výtlačného potrubia DN600 do VDJ Vrbové 25.11.2015 Stanislav Orovnický VODOSTAV Stiahnuť
Výroba, dodanie a montáž výtlačných nerezových potrubí na studne VZ Dechtice 23.11.2015 Energoclima spol. s r.o. Stiahnuť
KZ - Nákladné motorové vozidlo IVECO Eurocargo ML120E25 23.11.2015 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
KZ - Nákladné motorové vozidlo IVECO Eurocargo ML100E22 23.11.2015 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povin. stavebníka na zriadenie vodnej stavby 23.11.2015 Postupca: mesto Leopoldov Stiahnuť
KZ - Traktorová kosačka ISEKI SXG 216 23.11.2015 Vlastimil Šiška LESTECH Stiahnuť
Výmena 2ks výmenníkov tepla na ČOV Zeleneč 19.11.2015 K&K Technology, a.s. Stiahnuť
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - o čistení odp. vôd z obecnej kanal. Drahovce 18.11.2015 Budúci objednávateľ: Obec Drahovce Stiahnuť
Trnava - rekonštrukcia ČOV, prepojenie dosadzovacích nádrží - ZoD 125/2015 12.11.2015 Vodohosopodárske stavby, a.s. Stiahnuť
Leopoldov - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 12.11.2015 Stanislav Orovnický VODOSTAV Stiahnuť
Dodatok č. 2 k ZoD 63/2014 10.11.2015 AD Consult, a.s. Stiahnuť
Zmluva na realizáciu energetického auditu 10.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Vrbové 10.11.2015 Objednávateľ: mesto Vrbové Stiahnuť
KZ - Motorové vozidlo zn. Dacia Dokker 6.11.2015 TT - CAR, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Dodatok k zmluve o dielo č. 98/2015 4.11.2015 Ing. Miloš Hraška, Levice Stiahnuť
ZoD - oprava elektroinštalácií studní 4.11.2015 Pavel Prostredny BEROM Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb 22.10.2015 E.R. Audit, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Oprava strechy na budove kal. a plyn. hospod. na ČOV Zeleneč 20.10.2015 Dušan Lizák, Martin Stiahnuť
KZ - 5ks ponorných kalových čerpadiel zn. Grundfos 20.10.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
Poistná zmluva č. 4419005870 - poistenie majetku poistníka pre riziká 13.10.2015 Komunálna poistovňa, a.s., Bratislava Stiahnuť
Poistná zmluva č. 6509000210 - poistenie strojov a strojných zariadení 13.10.2015 Komunálna poistovňa, a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 07.04.2015 12.10.2015 Rekonstrukce potrubí - REPO. a.s., Praha Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Vrbové 09.10.2015 Objednávateľ: mesto Vrbové Stiahnuť
Kúpna zmluva - dodanie tovaru 06.10.2015 TERRASTROJ spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce 06.10.2015 Objednávateľ: Obec Sokolovce Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD - Rekonštrukcia diaľkovodu DN 500 28.09.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Ratkovce 28.09.2015 Objednávateľ: Obec Ratkovce Stiahnuť
ZoD - Doplnenie frekvenčných meničov na KPS v meste Leopoldov 28.09.2015 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., BA Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.09.2015 Obec Madunice Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.09.2015 Zaviazaná strana Stiahnuť
Rámcova zmluva o spolupráci 23.09.2015 Asociácia vodárenských spoločností, BA Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 17.09.2015 AD Consult, a.s., Bratislava Stiahnuť
KZ - Korelátor Correlux C3 pre lokalizáciu únikov vody 17.09.2015 Megger s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o auditórskej činnosti - 102/2015 16.09.2015 E.R. Audit, spol. s r.o Stiahnuť
Rámcova zmluva o dielo - ev. č. objednávateľa: 64/2015 14.09.2015 KomTeS SK, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Rámcova zmluva poskytovaní služby KomTeS sledovanie 14.09.2015 KomTeS SK, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studni na vodných zdrojoch 14.09.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 07.09.2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Stiahnuť
Rekonštrukcia striech na studniach VZ Veľké Orvište 04.09.2015 VOD-EKO, a.s. Trenčín Stiahnuť
KZ - 4ks ponorných kalových čerpadiel zn. Grundfos 03.09.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice Stiahnuť
ZoD - odbomé prehliadky, odborné skúšky, servis, opravy a doplnenie hasiacich pristrojov 03.09.2015 František Oboril - Servis hasiacich zariadení, Trnava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia rozvádzača vstupnej ČS na ČOV Zeleneč 03.09.2015 Ing. Miloš Hraška, Levice Stiahnuť
Darovacia zmluva 03.09.2015 Obec Madunice Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia merania v obci Sokolovce 17.08.2015 Pavel Prostredny BEROM Stiahnuť
ZoD - odborné a poradenské služby pre zefektívnenie systému manažérstva kvality 13.08.2015 Ing. Branislav Balciar Stiahnuť
Zod - Oprava technologických zarizdení plynojemu P 1500 č.2 na ČOV Zeleneč 11.08.2015 Pavol Vlkovič - Bioplyn Stiahnuť
ZoD - Oprava kanalizačnej prečerpávacej stanice v obci Abrahfm, ČS 2 06.08.2015 FERRMONT, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevode práv a povinností 03.08.2015 Postupník: Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Dolné Orešany 03.08.2015 Objednávateľ: Obec Dolné Orešany Stiahnuť
ZoD - Oprava - výmena odpadových potrubí v kotolni ČOV Piešťany 03.08.2015 TERMONT TRNAVA s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Oprava elektroinštalácie kanalizačnej prečerpávacej stanice v obci Hoste 21.07.2015 Regotrans - Rittmeyer, spol s r.o. Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ČS pitnej vody v obci Dobrá Voda 21.07.2015 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytnuti poštovej služby ZMLUVNÝ LIST 21.07.2015 Slovenská pošta, a.s. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb Public relations a marketingu 21.07.2015 Supreme Communication, s. r. o. Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní servisnej činnosti 10.07.2015 Pavol Bzdil, Križovany Stiahnuť
Kúpna zmluva - kalové čerpadlo FLYGT s rezacím obežným kolesom 10.07.2015 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytového priestoru 10.07.2015 Stavebniny STAMIX, a.s. Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení poskytovania podnikat. poradenstva a konzult. služieb 06.07.2015 Slovfin, s.r.o. Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 06.07.2015 Hamala Kluch Víglaský s.r.o. Stiahnuť
Darovacia a licenčná zmluva - 70/2015 24.06.2015 Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva - 58/2015 24.06.2015 Mesto Vrbové Stiahnuť
Darovacia a licenčná zmluva - 77/2015 24.06.2015 Obec Krakovany Stiahnuť
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva - 78/2015 24.06.2015 Obec Krakovany Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v meste Piešt'any na Čkalovovej ulici 24.06.2015 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
ZoD na vykonanie archeologického vyskumu 22.06.2015 ARCHEOCENTER s.r.o., Horné Saliby Stiahnuť
ZoD 56/2015 Oprava - výmena sekčných vodovodných uzáverov v meste Trnava 22.06.2015 TERMONT TRNAVA s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Výmena modulu REDEX u odvodňovacej odstredivky ANDRITZ 22.06.2015 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha Stiahnuť
KZ dodávku tovaru - flokulant pre úpravu odpadovej vody Praestol K 332 L 22.06.2015 MARINER plus s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva 22.06.2015 Nadácia Trnava Trnavčanom Stiahnuť
KZ a zmluva o zriadení vecného bremena 22.06.2015 Obec Sokolovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín 22.06.2015 Objednávateľ: Obec Trstín Stiahnuť
ZoD - Sanácia výtlačného vodovodného potrubia v Piešťanoch na Krajinskom moste 22.06.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v obci Smolenice bezvýkopovou technológiou 22.06.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studne HVK-1 na VZ Koplotovce 22.06.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá Stiahnuť
Zmluva - servisné práce a opravy prístrojov 22.06.2015 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. Stiahnuť
Licenčná zmluva - ASPI - Automatizovaný systém právnych informácií 22.06.2015 Wolters Kluwer, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Bučany 22.06.2015 Objednávateľ: Obec Bučany Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v meste Piešťany lokalita Kanada bezvýkopovou technológiou 22.06.2015 Rekonstrukce potrubí - REPO, a.s. Stiahnuť
Zmluva o predaji motorového vozidla 22.06.2015 Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.06.2015 Sky - Led, s.r.o., Trebatice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 22.06.2015 Sky - Led, s.r.o., Trebatice Stiahnuť
Rekonštrukcia elektroinštalácie 2.6.2015 Ampera, s.r.o. Stiahnuť
Zameranie a vyhotovenie geometrických plánov 20.5.2015 GEODONE, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Trakovice 19.5.2015 Objednávateľ: Obec Trakovice Stiahnuť
ZoD - Konštrukcia so zdvíhacím zar. pre odstredivku Alfa Laval na COV Zeleneč 14.5.2015 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
ZoD - Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov 12.5.2015 Pavel Prostredny BEROM Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 45 7.5.2015 STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 47 7.5.2015 TERMONT TRNAVA s.r.o. Stiahnuť
Rámcova kúpna zmluva 30.4.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 30.04.2015 Deloitte Tax s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva - elektrický reťazový kladkostroj 20.4.2015 Metas, s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Dodatok k zmluve č. 25/2015 - Zmluve o poradenskej činnosti 20.4.2015 Grant Thornton Advisory s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD - Vybudovanie vodomernej šachty Moravany č. 1 20.4.2015 Ján Kubiš - AQUA Stiahnuť
Dodatok č. 11 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby v objektoch TAVOS, a.s. Piešťany 07.04.2015 BOA-S spol. s.r.o. Stiahnuť
ZoD - oprava dúchadla AERZEN GM - 50L 1.4.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Stiahnuť
ZoD - generálna oprava kompresora 1.4.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovom pokuse - dávkovanie plynného kyslíka 1.4.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. Stiahnuť
Zmluva o poradenskej činnosti 1.4.2015 Grant Thornton Advisory s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva 1.4.2015 Slovenský rybársky zväz - MO Trnava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1.4.2015 Advokátska kancelária Mišík, s.r.o. Stiahnuť
Rámcová zmluva o dielo - Technický audit objektov Tavos, a.s. 1.4.2015 Zillion, a.s. Stiahnuť
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1.4.2015 Allianz - Slovenská poistovňa, a.s. Stiahnuť
Darovacia zmluva 1.4.2015 Obec Krakovany Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 1.4.2015 Hamala Kluch Víglaský s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o dodaní materiálu a zriadení konsignačného skladu 27.02.2015 SUNOB Capital, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 26.02.2015 CellQos, a.s. Stiahnuť
KZ na motorové vozidlo 26.02.2015 N - motor, s.r.o., Nitra Stiahnuť
Zmluva o prenájme reklamnej plochy a propagácií 26.02.2015 FC Spartak, a.s. Stiahnuť
Zmluva o zriadní vecného bremena 26.02.2015 MH Invest, s.r.o. Stiahnuť
Poistná zmluva 26.02.2015 QBE Insurance (Europe) Limited Stiahnuť
Zmluva o spotrebnom úvere 20.02.2015 IMPULS-Lesaing Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru 20.02.2015 Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 20.02.2015 ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru 20.02.2015 Obec Madunice Stiahnuť
Kúpna zmluva 20.02.2015 UNIKOV NITRA, s.r.o. Stiahnuť
Rekonštrukcia kanalizačnej prečerp. stanice ČS1 v Obci Špačince na Športovej ulici 20.02.2015 JRP trade, s.r.o. Stiahnuť
Uzemnenie a bleskozvod technol. zariadenia rozvodného vzduchu ČOV Zeleneč 20.02.2015 Pavel Prostredný BEROM Stiahnuť
ZoD: Rekonštrukcia kanalizácie v obci Smolenice bezvýkopovou technológiou 20.02.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
ZoD: Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice bezvýkopovou technológiou 20.02.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena 19.02.2015 Povinná strana: Mesto Lepopoldov Stiahnuť
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 14.02.2015 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 05.02.2015 Hamala, Kluch, Víglaský, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny 29.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Stiahnuť
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť v katastri Dolné Dubovany 07.01.2015 Kupujúci: Stanislav Stoličný Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny 31.12.2014 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o dodávke zemného plynu 31.12.2014 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o splátkovom úvere č. S03701/2014 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.3 k zmluve o splátkovom úvere č. 838/2011 zo dňa 26.03.2012 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena (ev. č. 60, 61, 65, 66) 10.12.2014 Povinná strana z VB: Mesto Leopoldov Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na časť vodnej stavby 05.12.2014 Postupca: Obec Horné Orešany Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí právnych služieb 26.11.2014 Hamaala Kluch Víglaský s.r.o. Stiahnuť
Rozšírenie kanalizácie v obci H. Orešany, stoka GH3.1 DN250 13.11.2014 BATEA-STAV, s.r.o., Pezinok Stiahnuť
Zmluva o nájme a poskytovaní servisu 13.11.2014 FACSON, spol. s r.o. Stiahnuť
Oprava plochej strechy v areáli sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti 06.11.2014 Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 09.10.2014 Terratechnik, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kupna zmluva Sládek 25.09.2014 Pavel Sládek, Trnava Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby 24.09.2014 Postupník: Mesto Vrbové Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Biely Kostol 17.09.2014 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie v obci Špačince 13.08.2014 Objednávateľ: Obec Špačince Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 016-2014/14103 13.08.2014 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 018-2014/14103 13.08.2014 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Kúpna zmluva - ALU BOX - GIGANT 18.07.2014 ULMA Construction SK, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.2/2014 k zmluve o Zriadení vecného bremena č. ZM/2013/0248 15.07.2014 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Stiahnuť
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 864790485-7-2014 11.07.2014 ŽSR, Bratislava Stiahnuť
Oprava vodovodného potrubia DN 300 09.07.2014 AXEL TT, s.r.o. Stiahnuť
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 829218008-7-2014 09.07.2014 ŽSR, Bratislava Stiahnuť
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 808130006-7-2014 09.07.2014 ŽSR, Bratislava Stiahnuť
Servisná zmluva - opravy, prehliadky, dodávky pre ČOV Zeleneč 03.07.2014 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby 17.06.2014 Západosl. vod. spoločnosť, a.s., Nitra Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trakovice 17.06.2014 Objednávateľ: Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecných bremien 06.06.2014 Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Oprava KPS v obci Dolné Lovčice 06.06.2014 Energoclima, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce 26.05.2014 Objednávateľ: Pivot+Qari s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Žlkovce 26.05.2014 Objednávateľ: Obec Žlkovce Stiahnuť
Dodatok k zmluve k programu Monit 7 07.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava Stiahnuť
ZoD - Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice - Chtelnická cesta 05.05.2014 Terratechnik, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Kúpna zmluva - dodatok 28.04.2014 Vladimír a Jozef Karásek, Križovany Stiahnuť
IBV Bohdanovce nad Trnavou, Vršok - Kopcová cesta - SO02 Vodovod - I.etapa 15.04.2014 Obec Bohdanovce nad Trnavou Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Dubovany 15.04.2014 Objednávateľ: Obec Dubovany Stiahnuť
Kúpna zmluva 10.04.2014 Vladimír a Jozef Karásek, Križovany Stiahnuť
Prevádzková zmluva - obec Dolné Orešany 01.04.2014 Obec Dolné Orešany Stiahnuť
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť v katastr. území Stráže, obec Krakovany 27.03.2014 Eva Vojtková, Lýdia Žáková, Krakovany Stiahnuť
Dodatok č.10 k zmluve o poskytovaní strážnej služby v objektoch Tavosu, a.s. 18.03.2014 BOA-S, s.r.o., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva 12.03.20014 Obec Zavar Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve na poskytovanie služieb na naloženie, prepravu, odber a uloženie čistiarenských stabilizovaných kalov ev. č. 50/2006 10.03.2014 HAMOS, s.r.o. Stiahnuť
Kúpna zmluva 5405/2013/ODP ev.č. kupujúceho 90/2013 07.03.2014 Trnavský samosprávny kraj Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 07.03.2014 Lepšia Trnava o.z. Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnych služieb 04.03.2014 Hamaala Kluch Víglaský s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní VV a VK vybudovaných v rámci stavby - Kanalizácia a vodovod - IBV za traťou 4 04.03.2014 Termomont Dolná Krupá s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí technickej služby 18.02.2014 Vega System, s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 31.05.2013 14.02.2014 ZIPP Bratislava, spol. s r.o. Stiahnuť
Úverová zmluva - dodatok č.2 03.02.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služby 18.12.2013 Západ. vod. spoločnosť, a.s., Nitra Stiahnuť
Dodatok č.3: Leopoldov - Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 29.11.2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Rekonštrukcia merania, reguláciea a elektroinštalácie KPS v obci Banka 15.11.2013 Regotrans-Rittmeyer,s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.6 ku KZ č. 18/03 zo dňa 28.04.2013 04.11.2013 Sokoflok Slovakia s.r.o., Prešov Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Jaslovské Bohunice 21.10.2013 Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice Stiahnuť
Rekonštrukcia kanalizačnej prečerpávacej stanice 15.10.2013 Energoclima, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Dodávka motorových vozidiel 17.09.2013 Cars IQ, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 05.09.2013 Mesto Trnava Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o splátkovom úvere č. 838/2011 zo dňa 26.03.2012 26.07.2013 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 26.07.2013 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Nájomná zmluva č. 00944/2012 26.07.2013 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Stiahnuť
Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele 26.07.2013 VÚVH, Bratislava Stiahnuť
Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN300 v Piešťanoch 26.07.2013 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Chtelnica 23.07.2013 Objednávateľ: Obec Chtelnica Stiahnuť
Zmluva o dielo - stavba Trnava, vodovody a kanalizácie 16.07.2013 ZIPP Bratislava, spol. s r.o. Stiahnuť
Dohoda o prefaktúrovaní spotreby elektrickej energie počas rekonštrukcie ČOV Leopoldov 16.07.2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 809411003-7-2013 10.07.2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 69/2013 11.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Rámcová zmluva o spolupráci ev. č. 68/2013 11.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve na poskytnutie servisných služieb 22.04.2013 Pavol Bzdil, Križovany nad Dudváhom Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 11032013 16. 04. 2013 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby Zásobovanie vodou Obchodno-priemyselného areálu, Zavarská cesta, Trnava 16. 04. 2013 IN VEST s.r.o, Šaľa Stiahnuť
Mandátna zmluva 25. 03. 2013 Ento, spol. s.r.o. Košice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie 25. 03. 2013 Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o dielo Vodomerné šachty - rekonštrukcia 25. 03. 2013 Kreditstav, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie 31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie obce 31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín 31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Trstín Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín 31. 01. 2013 Objednávateľ: Združenie obcí Trstín - Horná Krupá - Bíňovce Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie vybudovaných v rámci stavby Obybný súbor Trnava-Zátvor II., Veterná ul., Objrkty technickej infraštruktúry 31. 01. 2013 Objednávateľ: SFA 2006, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev.č.obj.: 56/2012 31. 01. 2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 31. 01. 2013 Mandatár: SQM s.r.o., Banská Bystrica Stiahnuť
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby v objektoch TAVOS, a.s. Piešťany 30.01.2013 BOA-S spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo ev. č. objednávateľa 53/2011 13. 12. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 13. 12. 2012 Mesto TRNAVA Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany 13. 12. 2012 Viliam Lanák - INVEST Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb - mzdový audit 13. 12. 2012 Datacentrum Slovakia, Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - Oprava vodovodného potrubia v obci Zavar 13. 12. 2012 EUROSTAVBY SK, s.r.o., Ružomberok Stiahnuť
Oprava elektroinštalácie a elektrorozvádzača na vodojeme v meste Vrbové 13. 12. 2012 Energoclima, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 97/2011 13. 12. 2012 Systém inžinierskych služieb, spol. s.r.o. Stiahnuť
Dodatok č. 1 k ZoD ev. č. objednávateľa 75/2011 - Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 600 v lokalite Krakovany, Vrbové 13. 12. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo - modernizácia zálohovacieho systému 13. 12. 2012 CellQos, a.s., Trnava Stiahnuť
Kúpna zmluva 13. 11. 2012 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH Trnava Stiahnuť
Zmluva na dodanie a montáž jemných česlí na ČOV Krakovany 13. 11. 2012 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR Stiahnuť
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 13. 11. 2012 Budúci povinný: Trnavský samosprávny kraj, Trnava Stiahnuť
Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 600 v lokalite Krakovany, Vrbové 13. 11. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena č. ZM/2012/52 40918 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Stiahnuť
Dod. Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 094/1.2 MP/2010 40918 Ministerstvo životného prostredia SR Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 513/1991 Zb. 40918 Objednávateľ: Obec Biely Kostol Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 40918 ZSE Distribúcia Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie 40918 Objednávateľ: Obec Brestovany Stiahnuť
Kúpna zmluva 40918 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie obce 40918 Objednávateľ: Obec Opoj Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o vložení vodných stavieb ako nepeňažného vkladu do majetku a.s. a o poskytnutí akcií 26. 07. 2012 Vkladateľ vodnej stavby: Obec Trakovice Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: „Rozšírenie vodovodu Cífer, ul. Hájska“ 26. 07. 2012 Postupca: Obec Cífer Stiahnuť
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena 26. 07. 2012 Budúci povinný: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava Stiahnuť
ZoD „Oprava 12 ks kanalizačných šachiet v meste Trnava – Hlavná ulica“ 24. 07. 2012 HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o., Dolný Kubín Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD „Leopoldov – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV“ 24. 07. 2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD „Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice“ 23. 07. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o dielo: „Rekonštrukcia vodovodu Trnava – Hlavná ulica“ 41006 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Dodatok č.1 k ZoD: „Leopoldov – rekonštrukcia kanalizácie DN 300 a DN 400 na ul. Gojdičova a 1.mája bezrozkopávkovým spôsobom“ 41006 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN 300 v Piešťanoch - Vrbovská cesta 21. 06. 2012 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/051/05 41066 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Stiahnuť
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/006/06 41066 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/002/06 41066 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Stiahnuť
Dodanie tovaru - kalové ponorné čerpadlá od fy. ABS a príslušenstvo k nim 41035 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 2 k ZoD: Vybudovanie vodovodného potrubia pitnej vody na Hájskej ulici v obci Cífer 40914 KREDITSTAV, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice 40914 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o. , Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu - Objekt SO 02 - Rekonštrukcia verejného vodovodu a prípojky 30. 05. 2012 Mesto TRNAVA Stiahnuť
Oprava 2 ks horných ložisiek šnekových čerpadiel na ČS vratného kalu ČOV Trnava - Zeleneč. 30. 05. 2012 GESS-CZ, Hranice Stiahnuť
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Horné Orešany 30. 05. 2012 Objednávateľ: Obec Horné Orešany Stiahnuť
Zmluva o dielo Leopoldov – rekonštrukcia kanalizácie DN 300 a DN 400 na uliciach Gojdičova a 1. mája bezrozkopávkovým spôsobom 11. 05. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o. , Hlohovec Stiahnuť
Zmluva o dielo: Oprava kanalizačného potrubia DN 400 v Piešťanoch na ul. Vážska 11. 05. 2012 KREDITSTAV, s.r.o., Piešťany Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 30.11.2011 20. 04. 2012 Stengl a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o dielo na projekt „Leopoldov, prívodná a výustná kanalizácia“ 11. 04. 2012 KANVOD, s.r.o., Zlaté Moravce Stiahnuť
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii diela (ČOV Leopoldov) 04. 04. 2012 AGROPROJEKT Nitra, s.r.o. Stiahnuť
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 27. 03. 2012 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Zmluva o splátkovom úvere č.838/2011 27. 03. 2012 Tatra Banka, a.s., Bratislava Stiahnuť
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby v objektoch TAVOS, a.s. Piešťany 01.02.2012 BOA-S spol. s.r.o. Stiahnuť
Scroll to Top